Nauka/tehnologija, Zdravlje

UKCS nabavio novi linearni akcelerator

Off 31
Foto: Arhiv
Univerzitetski klinički centar u Sarajevu (UKCS) nabavio je najnoviji linearni akcelerator koji se koristi za radioterapiju onkoloških pacijenata. Njegova vrijednost je 6,5 miliona KM, a taj aparat bi trebao biti instaliran za dva mjeseca.

Od 2004. do 2016. godine napravljeno 100 miliona duga u UKCS-u, a nije kupljen novi linearni akcelerator za Kliniku za onkologiju.

Za popravku kvarova na tom aparatu UKCS-a je, u periodu od 2004. godine dosad, izdvojio skoro dva miliona KM. Kvarovi su se nakon određenog perioda ponovo javljali.

Umjesto da kroz aparat prolazi maksimalno 80 do 100 pacijenata, dnevno je moralo proći 330 pacijenata jer UKCS nije želio odbiti nijednog onkološkog pacijenta.

Zahvaljujući nabavci novog aparata pacijentima će se omogućiti primjena savremenih tehnika u radioterapiji, uz maksimalnu kontrolu neželjenih efekata, navodi se.

Šef Klinike za onkologiju prof. dr. Semir Bešlija, ističući da savremeni linearni akcelerator povećava preciznost i kontrolu kvalitete na dnevnoj bazi, a usluga koja se pruža je besprijekorna.

“Novi linearni akcelerator pruža mogućnost primjene ne hirurške terapije zračenjem, koja se koristi za liječenje funkcionalnih abnormalnosti i malih tumora mozga. Ovaj aparat može isporučiti precizno ciljano zračenje u manje tretmana sa visokim dozama i u području osjetljivih anatomskih struktura, kao što je područje centralnog nervnog sistema i pripadajućih regija”, rekao je prof.dr.Bešlija.

Preseljenjem Kabineta generalne direktorice oslobođen je nepotrebno veliki prostor u koji će se planski smjestiti dnevna bolnica Klinike za onkologiju.

Po riječima prof. dr. Bešlije potreba za Dnevnom onkološkom bolnicom javlja se uslijed povećanog broja pacijenata i terapija. Samo u 2016. godini ordinirano je više od 20.000 sistemskih onkoloških tretmana (kemoterapija, hormonalna, biološka i imunoterapija).

“Ovi tretmani zahtijevaju veliku posvećenost, kako ljekara tako i medicinskog osoblja. Projekt Dnevne bolnice će, prateći evropske standarde, omogućiti ordiniranje svakodnevnih specifičnih onkoloških terapija u ambulantnom prostoru. Ovaj prostor je svjetliji i ugodniji za boravak pacijenata. Na ovaj način će se reducirati nepotrebni boravci pacijenata u bolnici i ubrzati proces prijema i otpusta”, istaknuo je prof.dr.Bešlija.

S obzirom na sve zahtjevniji pristup u liječenju pacijenata s malignim bolestima, kao i povećani broj bolesnika Klinika za onkologiju UKCS će otvaranjem Dnevne bolnice proširiti paletu usluga. Zahvaljujući tome, osim onkoloških terapija, omogućiti će se ordiniranje i različitih vidova simptomatske terapije.

– Dnevna bolnica za onkološke pacijente će raditi u dvije smjene. Priprema hemoterapije će biti centralizovana. Ovakvim pristupom rada menadžment UKCS  će obezbijediti kvalitetniju uslugu onkološkim pacijentima. Osoblju Klinike za onkologiju bit će olakšan rad – ističu.

Napominju da je menadžment UKCS-a stvorio uslove da se oprema strateški popravlja kao i uslove rada.

Related Posts