Nauka/tehnologija

Sarajevo: UNSA i Bit.Alliance potpisali memorandum o edukaciji IT stručnjaka

Off 426
Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj i generalni menadžer Udruženja Bit.Alliance za informacione tehnologije Armin Talić potpisali su danas Memorandum o međusobnoj saradnji.

Bit.Alliance već dugo sarađuje sa UNSA, u njenim organizacionim jedinicama, a na Prirodno-matematičkom i Elektrotehničkom fakultetu su formirane laboratorije koje pomažu u edukaciji IT stručnjaka.

Rektor Škrijelj je istaknuo kako priključivanje BiH Evropskoj uniji može biti samo na temelju ispunjenju uslova koji su postavljeni pred BiH.

“Aktivnosti koje će na osnovu potpisanog Memoranduma biti realizirane predstavljaju još jedan korak ka približavanju UNSA tržištu rada, privredi i kompanijama koje svoju ekselentnost grade na principima Evropske unije i pokušavaju uhvatiti korak sa Evropom”, naglasio je Škrijelj.

Dodao je da su kompanije udružene u Bit.Alliance oslonac UNSA u budućnosti za praksu i zapošljavanje studenata UNSA.

Bit.Alliance okuplja 32 softverske kompanije koje su prepoznate na tržištu rada u BiH, a po kvalitetu rada, u svijetu, a generalni menadžer Armin Talić je istaknuo da je ključni problem softverske industrije u BiH nedostatak kadra.

“Prema našim istraživanjima nedostaje 6.000 ljudi koji bi danas radili u ovim kompanijama. Stoga će ovim memorandumom studenti dobiti kvalitetniju IT praksu. Ovo je historijski pomak za čitavu industriju, za BiH i za mlade koji žele da rade”, istaknuo je Talić.

Dvogodišnji studij je okrenut vještinama, a za studente koji nakon te dvije godine žele da dobiju posao biće im to omogućeno kroz članice Bit.Alliance.

Od 1.oktobra 2018.godine bi trebala biti upisana prva generacija studenata za dvogodišnji IT studijski program na PMF-u i ETF-u u okviru kojih će se educirati IT stručnjaci.

S obzirom da se potpisanim Memorandumom promovira i insistira na involviranju informacionih tehnologija u obrazovne procese, svečanosti potpisivanja prisustvovali su dekani i prodekani fakulteta UNSA: Mustafa Memić, Sanin Konjicija, Dženana Hrustemović, Maida Čohondar Husić, Esmir Pilav, Vedad Silajdžić, te predstavnici Bit.Alliance Muamer Bezdrob, Haris Memić, Sumeja Čakalović.

Svi očekuju da će obrazovanje kadrova neophodnih tržištu pored ostalog rezultirati i ostankom mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Related Posts