Mladi

RS: Studenti čekaju stipendije i po deset mjeseci

Off 23
Stipendiranje studenata u Republici Srpskoj (RS) nije u potpunosti transparentno kada se radi o informacijama za ostvarivanje tog prava, te ne omogućava korištenje sredstava koja se izdvajaju u tu svrhu. Isplata prve stipenndije čeka se oko tri i po mjeseca do 10 i više mjeseci, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a.

Procedure za dodjelu stipendija su komplikovane i dugo traju. Značajan broj odluka prethodi raspisivanju konkursa, kao i čekanje na usvajanje budžeta, pa isplata stipendija nije pravovremena što nije u funkciji efikasne dodjele stipendija.

Revizori su utvrdili da postoje i slučajevi da studenti, koji su ostvarili pravo na stipendiju, ne dobiju ni jednu stipendiju, a odslušaju upisanu godinu i već stiču uslove za upis na slijedeću godinu.

Osim toga dešava se da studenti i diplomiraju, a da im davaoci stipendije duguju određeni broj stipendija, koje budu isplaćene po rješenju ili ugovoru, ali sa značajnim kašnjenjem.

Revizori su utvrdili da polovina od onih koji nisu dobili stipendiju su djeca bez jednog ili oba roditelja, sa prosjekom iznad 7,50 i sa primanjima ispod 100 KM po članu domaćinstva.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, nakon provedene revizije učinka stipendiranja studenata u tom bh. entitetu, zaključila da je stipendiran svaki šesti student prvog ciklusa studija.

U ukupnoj strukturi broja stipendista, oko 60 posto se odnosi na kategoriju stipendiranih uspješnih studenata, 30 posto zbog socijalnog statusa i 10 posto je onih koji studiraju definisana deficitarna zanimanja.

Ukupni podaci o svim stipendijama u Republici Srpskoj uglavnom nisu dostupni javnosti.

Related Posts