BiH, Izbori 2018

SDS traži poništenje odluke o potvrđivanju izbornih rezultata

Off 40
Srpska demokratska stranka (SDS) traži od Apelacionog odjeljenja Suda BiH da poništi odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom se potvrđuju rezultati općih izbora u BiH, zbog načinjenih povreda pravila postupka.

“CIK BiH donio je odluku kojom se potvrđuju rezultati izbora, a da nisu postale pravosnažne sve odluke, kako one koje su se odnosile na zahtjeve za ponovno brojanje, tako i one koje su se odnosile na izjavljene prigovore i žalbe”, navodi se u saopćenju SDS-a.

SDS podsjeća da je CIK-a 5. novembra donio nekoliko odluka po zahtjevima za ponovno brojanje, kao po prigovorima i žalbama političkih subjekata.

Imajući u vidu da su te odluke donesene 5. novembra u 16.30 sati, jasno je da one nisu mogle postati pravosnažne 6. novembra kada su potvrđeni rezultati, s obzirom na to da je rok za žalbu 48 sati od dana dostavljanja odluke CIK-a, pojašnjavaju iz SDS-a.

SDS osporava odluku CIK-a koja se odnose na odredbu da će jedan preostali mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske biti dodijeljen nakon pravosnažnosti odluke, čime je prekršena odredba Izbornog zakona koja kaže da nije dozvoljaveno donošenje bilo kakvih odluka nakon isteka roka od 30 dana od dana održavanja izbora.

“U spornoj odluci CIK-a nije sadržana pouka o pravnom lijeku”, navodi se u saopćenju.

SDS smatra da je CIK BiH spornom odlukom prekršio Izborni zakon BiH u više navrata, kako bi što prije okončao “ovaj neregularni izborni proces”.

“Osim odbijanja zahtjeva za ponovno brojanje, CIK BiH, kršeći rokove i politički pristrasno tumačeći odluke Suda BiH, pokušava da uskrati mandat SDS-u za Narodnu skupštinu Republike Srpske, a sve zbog propusta Centralne izborne komisije koji nisu u skladu sa Izbornim zakonom BiH”, navodi se u saoćenju SDS-a.

Related Posts