BiH

Zakon o Javnom RTV servisu BiH – Tri naroda, svak na svoju stranu!

Off 1183

Prednacrt koji je obznanjen u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, a koji bi, kako je rečeno, riješio problem javnog emitiranja u našoj zemlji, predstavlja razbijanje sadašnje BHRT na tri nacionalno opredijeljena kanala i shodno tome, to je još jedan korak u rastakanju države.

U tekstu Radne grupe ministarstva, za koji se planira, da nakon što bude uobličen u Nacrt zakona i upućen na javne konsultacije i pribavljanje mišljenja, konkretno piše da kolege različitih nacionalnosti, koje su do sada uspješno sarađivale na brojnim projektima, te tako predstavljale dio dobre priče o BiH nakon krvavog rata, sada moraju ići “svako na svoju stranu”.

 

U članku 1 piše:

“(2)BHRT emitira program na tri kanala, od koji svaki emitira program na jezicima konstitutivnih naroda i pismu konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini”.

“(3)Programi BHRT se proizvode, uređuju na način prilagođen potrebama pojedinog konstitutivnog naroda i emitiraju:

a) iz Studija u Sarajevu, na bosanskom jeziku,
b) iz Studija Banja Luci, na srpskom jeziku i
c) iz Studija u Mostaru, na hrvatskom jeziku.“.

Ovako sročeni novi propisi očigledno podrazumijevaju preseljenje mnogih kolega iz Sarajeva u Banju Luku i Mostar, jer im više u Sarajevu neće biti mjesta. Podržava se princip da hrvatski jezik novinar može govoriti samo u Mostaru, ali ne i u Sarajevu i Banjoj Luci, bosanski u Sarajevu, ali ne i u Mostaru i tako redom.

Da li je izraz “etničko čišćenje” prejak u ovom slučaju, procijenite sami!

Kada se ovo, svojevrsno protjerivanje, stavi na stranu, ostaje hiljadu pitanja o zamišljenom novom projektu BHRT-a.

Odakle pare za tri kanala, kada nema dovoljno sredstava za jedan?

Kako će se to u državi koja ima hronični problem sa naplatom takse, sada umjesto jednog kanala na nivou BiH, finansirati tri?

Kako bi bila dijeljena sredstva? Na tri jednaka dijela? Prema popisu stanovništva? Prema izjašnjenju obveznika RTV takse?

Šta je sa interesima onih građana BiH koji su “zaluđeni” evropskom perspektivom i idejama pomislili kako je nacionalno razdvajanje stvar mračne prošlosti?

Kako je zamjenik ministra komunikacija i prometa, u skladu sa raspravom o stanju u BHRT-u, mogao oformiti radnu grupu(skupinu) za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona u oblasti javnog RTV sistema, a da o tome nikoga nije obavijestio.

Prednacrt zakona sastavljen je, piše u tekstu ministarstva, na osnovu “teza” zamjenika ministra! Kako se to na osnovu teza, pravi ozbiljan zakon?

Kako je moguće da piše da za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva?

Sve drugo što u Prednacrtu slijedi nakon glavne tačke, tačke 1, tačke o podjeli, nije problematično po BiH, novinarsku struku i građane.

Da li su “tri istine” jedini razlog za donošenje zakona o BHRT?

U dostupnom tekstu Ministarstva, nakon člana 1. slijedi onaj drugi koji predviđa da je BHRT dužna, kod proizvodnje, uređivanja i emitiranja programa na svakom kanalu: a) istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu, i tako dalje i tako dalje.

Očigledna je dakle namjera nacrtati nove granice, uspostaviti sistem tri istine i tri centra moći iz kojih će biti kontrolirani novouspostavljeni kanali.

I manje upućenom je jasno kako predloženo rješenje u sebi ne sadržava nikakav pomak u smislu ljudskih prava, prava na informiranje na svom jeziku, prava na pravovremeno i istinito informiranje. Jedini cilj je stavljanje pod kontrolu BHRT-a, koja bi, kada u skladu sa zadacima iz evropske agende, bude riješeno pitanje finansiranja, mogla postati kuća sa najvećim profesionalnim rejtingom i kuća kojoj će građani BiH najviše vjerovati.

A ljudi od vlasti u BiH baš to žele spriječiti.

Sakriti pravu istinu, najlakše je na način da ponudite tri istine!

 

Tekst ne odražava stavove upravnih tijela ni menadžmenta BHRT-a

Related Posts

Kontakt

BHRT - Radio - televizija Bosne i Hercegovine

Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 461 101
Fax: +387 33 408 029
E-mail: pitajte@bhrt.ba
Web: www.bhrt.ba

Društvene mreže