BiH

VM BiH: Dopunjen Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Off 40
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, te regulisanjenovih pravnih situacija u vezi s radom državnog zatvora, u koji bi se smještali visokorizični zatvorenici.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH nakon što se ugrade sugestije sa današnje sjednice i mišljenja nadležnih institucija.

Dopunama Zakona se, između ostalog, regulira buduća saradnja zatvorskog sistema BiH i zatvorskih sistema entiteta i Brčko Distrikta BiH, a nakon što počne raditi Zavod za izvršenje kivičnih sankcija pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (državni zatvor).

Ta saradnja, između ostalog, omogućava entitetskim ministarstvima pravde i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH da od Ministarstva pravde BiH zatraže smještanje u državni zatvor visokorizičnih i opasnih zatvorenika.

Istovremeno se reguliraju pitanja izjednačavanja položaja osuđenika po presudama entitetskog i Suda BiH za krivično djelo iz nadležnosti Krivičnog zakona BiH. Izmjenama i dopunama Zakona definiraju se i mjere bliskog nadzora koje se mogu ostvarivati putem elektronske narukvice sa GPS sistemom.

Ministarstvo pravde BiH prethodno je provelo postupak pravnih konsultacija u kojem je učestvovalo 60 pravnih subjekata i pojedinaca.

Novi granični prelaz između BiH i Srbije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima, kojim se jača saradnja, olakšava prelazak zajedničke državne granice i uspostavlja efikasniji sistem njene kontrole.

Sporazumom se uspostavlja novi granični prijelaz GP Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most) koji će biti granični prijelaz za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba na kojima se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba, uključujući i one koje podliježe inspekcijskom nadzoru.

Novi sporazum definira kategorizaciju pojedinih graničnih prijelaza u skladu sa potrebama i trenutnim stanjem na terenu i planiranim razvojem putne mreže na zajedničkoj granici.

Nastavka gradnje poddionice autoputa Nemila- Donja Gračanica

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoputa na Koridoru Vc, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever), komponente A i B.

Riječ je izgradnji 17,65 km duge dionice Nemila – Donja Gračanica autoputa na Koridoru Vc, odnosno poddionica, Nemila – Vranduk u dužini 5,7 km, Vranduk – Ponirak 5,07 km i Ponirak – Donja Gračanica 6,9 km. Vrijednost zajma za komponentu A je 27.150.000,00 američkih dolara, a za komponentu B 24,3 miliona eura.

Rok otplate ovih zajmova je 20 godina za komponentu A uz pet godina grejs perioda, a za komponentu B 18 godina i četiri godine grejs perioda. Zajmovi su alocirani na Federaciju BiH.
Pojedinačni prijedlozi sporazuma sa osnovama za vođenje pregovora za njihovo zaključivanje bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Usvojen Migracioni profil BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Ovo je 10. migracioni profil kojim Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

U Migracionom profilu se navodi da su bh. diplomatsko-konzularna predstavništva u prošloj godini izdala 28.751 vize, što je više za oko 25 posto u odnosu na 2016. godinu. Na granici BiH je izdato 57 viza, što je za 15 posto manje nego u 2016. godini, čime se nastavlja trend pada izdavanja viza na granici od 2016. godine.

Granična policija u prošloj godini odbila je 2.313 ulaska u BiH, što je povećanje za 3,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice iznosio 766 i trostruko je uvećan u odnosu na 2016. godinu, kada je odbijeno 218 ulazaka u BiH.

Nastavljen je trend smanjivanja privremenih boravaka stranaca u BiH kojih je u 2017. odobreno 11.372, u odnosu na 11.519 privremenih boravaka u 2016. i 12.633 u 2015. godini.

U prošloj godini izdato je 927 rješenja o protjerivanju, što je značajno povećanje u odnosu na godinu ranije kada je izdato 418. Ukupno je 860 stranaca stavljeno pod nadzor u Imigracioni centar u 2017. godini, što je povećanje od 176,5 posto u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 311.

U skladu sa sporazumima o readmisiji, u 2017. godini prihvaćeno je 1.485 bh. državljana.
Državljanstvo BiH u prošloj godini dobilo je 667 osoba, što je manje za 2,2 posto u odnosu na godinu ranije, a najviše bh. državljanstava, i to 97 posto stekli su državljani Srbije i Hrvatske.

Podržane izmjene zakona o zaštiti “zviždača”

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Mišljenje Ministarstva sigurnosti na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (“zviždači) , čiji su predlagači delegati Darko Babalj, Bariša Čolak i Halid Genjac.
U Mišljenju se navodi da su opravdani razlozi za donošenje ovog zakona jer će biti otklonjene određene nedorečenosti, kao i nejasnoće nastale u njegovoj primjeni.
Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovo mišljenje Parlamentarnoj skupštini BiH.

Related Posts