BiH, Finansije, Privreda

UIO BiH: Od početka 2018. elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava

Off 407
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH od početka 2018. godine uvodi elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava za poreske obveznike, saopšteno je danas iz Uprave.

Najavljeno je da će danas Uprava za indirektno oporezivanje BiH, putem elektronske pošte, za 1.614 velikih poreskih obveznika proslijediti Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, koju obveznici moraju popuniti, te potpisanu i ovjerenu dostaviti u nadležni regionalni centar UIO do 12.01.2018. godine.

„Nakon pristiglih popunjenih Izjava o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO će sve velike poreske obveznike registrovati po službenoj dužnosti na novi E-PORTAL do 01.02.2018. godine, kako bi se januarska PDV i akcizna prijava mogla podnijeti elektronskim putem do zakonskog roka, a to je 10.02.2018. godine“, precizira se u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Dodaje se da su novi elektronski servisi poreskim obveznicima omogućeni usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO BiH.

„Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike poreske obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na E-PORTAL nadležnom regionalnom centru UIO, jer isti neće biti registrovani po službenoj dužnosti od strane UIO, već isključivo po podnesenom zahtjevu“, pojašnjava se dalje u saopštenju.

U saradnji sa Udruženjem ekonomista SWOT, UIO BiH će za poreske obveznike organizovati posebne seminare na kojima će biti predstavljene nove elektronske usluge i proces registracije za iste. Seminari će se održati u Tuzli 25.01.2018., u Sarajevu 26.01.2018., u Banjaluci 30.01.2018. i u Mostaru 02.02.2018. godine.

„Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl.“, navodi se u saopštenju.

Zaključuje se da Uprava za indirektno oporezivanje BiH, na ovaj način, otvara novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima.

Related Posts