BiH, Svijet, Terorizam

Softić u Kairu: Terorizam nije zaobišao ni jugoistočnu Evropu

Off 41

Ekstremizam je ideologija, radikalizacija proces, terorizam krivično djelo, a terorizam kao globalni problem nije zaobišao ni jugoistočnu Evropu, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safet Softić u sjedištu Arapske lige u Kairu tokom obraćanja učesnicima regionalne radionice o saradnji parlamentaraca i predstavnika krivičnog pravosuđa u borbi protiv terorizma.

Softić je upoznao učesnike radionice sa mjerama koje su ključne institucije Bosne i Hercegovine preduzele s ciljem sprečavanja terorističkih aktivnosti, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Ističući da u BiH postoji pravni okvir, Strategija za borbu protiv terorizma za period 2015-2020 godina i profesionalne policijske agencije za borbu protiv te negativne pojave, Softić je ocijenio da su i Parlamentarna skupština BiH i njena radna tijela koja se bave bezbjednošću imali značajnu ulogu, kako u prevenciji, tako i u reagovanju na počinjene terorističke napade i obavezivanja subjekata u tom sektoru na efikasno i pravovremeno djelovanje.

Ukazujući na problem nedostatka koordinacije u djelovanju policijskih agencija u BiH, navodi se u saopštenju, Softić je naglasio da je djelovanje Parlamentarne skupštine BiH i njenih radnih tijela dalo ohrabrujuće rezultate u pogledu bolje međuagencijske saradnje i spremnosti da se koordiniše rad i zajednički djeluje na planu borbe protiv terorizma.

Govoreći o problemu odlaska državljana BiH na strana ratišta, Softić je podsjetio da je Bosna i Hercegovina prva u regionu usvojila izmjene Krivičnog zakona u pravcu krivičnog sankcionisanja te pojave.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH upozorio je da povratnici sa stranih ratišta predstavljaju realnu prijetnju i da je potrebno raditi više na deradikalizaciji.

Naglašavajući da će se sve institucije u BiH dodatno angažovati na sprovođenju Strategije za prevenciju i borbu protiv teorizma, Softić je ocijenio da su tim dokumentom utvrđeni prioriteti među kojima su unapređenje zakonskog okvira za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, uključujući i propise koji regulišu oblast kontrole kretanja i boravka stranaca, kao i unapređenje zakonskog okvira za koordinisanje svih operativnih i istražnih aktivnosti, prikupljanje, analitičku obradu i razmjenu informacija.

Prema Softićevim riječima, među prioritetima su i jačanje saradnje na međunarodnom planu kroz sistem EUROPOL-a i EUROJUST-a, kao i sprečavanje finansiranja terorizma ispunjavanjem standarda i zahtjeva MONEYVAL-a.

On je pozvao na unapređenje komunikacije među parlamentima u regionu s ciljem harmonizacije standarda u poslovima demokratskog nadzora nad bezbjednosti i otklanjanja uočenih slabosti u radu parlamentarnih komisija.

Dvodnevnu regionalnu radionicu u Kairu zajednički su organizovali Međunarodni institut za pravosuđe i vladavinu prava, Evropska unija, Arapska liga i Arapski parlament kao savjetodavno tijelo Arapske lige.

Related Posts