BiH, Mladi

Sarajevo: Rezultati projekta “Pravda za svako dijete”

Off 106
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF-a BiH i Save the Children, predstavilo je danas u Sarajevu rezultate projekta “Pravda za svako dijete – Jačanje sistema zaštite djece u krivičnim postupcima”.

Resorni federalni ministar Vesko Drljača rekao je da je osnovni cilj stvoriti preduvjete za kvalitetniju i efikasniju provedbu Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Naglasio je da ovaj dokument donosi niz inovativnih rješenja.

“Maloljetna djeca imaju posebnu zaštitu, to treba jačati i na tome raditi u kontinuitetu”, izjavio je Drljača.

Podsjetio je da se sistem maloljetničkog pravosuđa prvenstveno zasniva na najboljem interesu djeteta (pravu na život, opstanak, razvoj, nediskriminaciju, poštivanje mišljenja djeteta), a cilj je osigurati dobrobit djeteta i ostvariti vladavinu prava.

Težište novog propisa je na alternativnim mjerama kako osuditi maloljetnički kriminal, a u isto vrijeme tražiti humana rješenja, kako bi maloljetnici koji su u sukobu sa zakonom postali korisni članovi društvene zajednice.

“Želimo osposobiti institucije koje su relevantne (organi starateljstva), ojačati njihovu ulogu da budu kreativniji a da istovremeno događaj ima što manje posljedica na maloljetnog počinioca, te da se traži rješenje koje je realno i prihvatljivo u skladu s principima i standardima”, zaključio je Drljača.

Predstavnik Kancelarije UNICEF-a u BiH Mario Tokić naglasio je da je Zakon o zaštiti djece stupio na snagu 2015, a fokusura se na primjenu alternativnih vaspitnih mjera prema djeci u kojima se oni odvraćaju od sudskog postupka.

“Time na određeni način štitimo djecu od daljnje stigmatizacije. Naravno, Zakon propisuje uslove pod kojima se te alternativne mjere mogu sprovesti”, rekao je Tokić.

Treneri i stručnjaci u ovoj oblasti će nastaviti educirati ciljne skupine (organe starateljstva), ali i plan i program edukacije socijalnih radnika radi što bolje implementacije novog zakonodavstva.

Related Posts