BiH

Prvi put na UKCS: Operacija na srcu bez otvaranja grudnog koša

Off 197
Na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu (UKCS) urađena je, prvi put, hibridna koronarna revaskularizacija, odnosno operacija na srcu bez otvaranja grudnog koša. Šef Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, docent doktor Nermir Granov, ističe da se taj zahvat ne radi nigdje u regionu.

Operaciju je radio multidisciplinarni tim u kojem je učestvovao kardiohirurg i interventni kardiolog.

Zahvat je urađen u hibridnoj sali, napravljenoj upravo zbog takvih operacija.

“Prednost te procedure je da se skraćuje boravak pacijenta u bolnici. Pacijent ima optimalnu revaskularizaciju. Taj zahvat podrazumijeva samo otvaranje međurebarnog prostora u dužini od četiri centimetra. Na kucajućem srcu smo završili anastomozu, nakon toga smo na druge krvne sudove stavili stentove. Na taj način smo napravili najoptimalniju revaskularizaciju srca. Otpust pacijenta predviđen je za dva dana”, rekao je docent doktor Granov.

On je pojasnio da je zbog takvih operacija napravljena hibridna sala, te da se ta procedura izvodi samo u svjetskim medicinskim centrima.

“Naš cilj je da takve procedure radimo stalno u UKCS. Benefit je mnogostruk jer se pacijent vrlo brzo oporavlja i vraća svakodnevnim aktivnostima. U fazi smo nabavke dodatnih aparata i instrumenata, jer je naša namjera da radimo minimalno invazivnu hirurgiju”, naglasio je doktor Granov.

Related Posts