BiH

Privrednici u RS-u traže izmjene Zakona o porezu na dobit

Off 37
Foto: Arhiv
Privrednici u RS-u traže rasterećenje poslovanja, smanjenje „sive ekonomije“, uvođenja jače inspekcijske kontrole, zaštitu domaće proizvodnje i podrške investiranju i daljem razvoju privrede. Od Vlade RS-a zahtijevaju i smanjenje poreza i doprinosa te punu refundaciju naknada za bolovanje.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS-a Dragutin Škrebić je, nakon konsultacija u Vladi RS-a o Programu ekonomskih reformi za naredne tri godine, rekao da je neophodno izmijeniti Zakon o porezu na dobit.

“Oporezovano je ulaganje u vlastitu proizvodnju, što smatramo da je štetno za privredu i punjenje budžeta, kao i za novo zapošljavanje”, rekao je Škrebić, ističući da i u entitetskoj vladi smatraju da je u narednoj godini neophodno izmijeniti taj dio Zakona o porezu na dobit.

Privrednici napominju i da je Vlada RS-a predložila da od naredne godine nezaposlene majke imaju određene naknade, ali da to ne može biti novi namet za privredu.

“To je dobar potez, ali nije dobro da naknade idu na teret zaposlenih majki. Smatramo da u entitetskom budžetu treba iznaći sredstva za ove namjene, kao i da se trudničko bolovanje refundira u bruto iznosu”, izložio je Škrebić neke od zahtjeva predstavnika poslovne zajednice u RS-u za smanjenje opterećenja u realnom sektoru.

Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a su potvrdili da su privrednici dali prijedloge za poboljšanje Programa ekonomskih reformi 2018.-2020. godina, te upoznali članove vladinog Odbora za privredu i finansije s problemima s kojima se susreću u svom radu.

Tokom sastanka je rečeno da su evidentna pozitivna kretanja u privredi koja se ogledaju u rastu industrijske proizvodnje, izvoza i zaposlenosti, ali da je neophodno dalje raditi na poboljšanju uslova poslovanja, kako bi ti rezultati u narednom periodu bili još bolji, saopćeno je iz ovog ministarstva.

Related Posts