BiH

Pet dobara proglašeno nacionalnim spomenicima BiH

Off 35
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela je odluku o proglašenju pet dobara nacionalnim spomenicima BiH, te usvojila izmjene i dopune odluka o proglašenju četiri dobra nacionalnim spomenicima.

Predsjedavajući Komisije prof. dr. Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluke o proglašenju sljedećih pet dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:

1. Historijsko područje – Srednjovjekovna nekropola sa stećcima na lokalitetu Gradac u Donjem Selu, opština Konjic,
2. Graditeljska cjelina – Džindijska (Husein-Čauš) džamija, Grad Tuzla,
3. Kameni most na rijeci Bistrici u Ocrkavlju, opština Foča,
4. Historijska građevina – džamija u Mostaćima kod Trebinja, Grad Trebinje,
5. Pokretno dobro – Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune odluka o proglašenju sljedeća četiri dobra nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine:

1. Područje i ostaci graditeljske cjeline Džamije Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru,
2. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Manastira Žitomislići, Grad Mostar,
3. Graditeljska cjelina – Memorijalni kompleks Šušnjar, Sanski Most,
4. Kulturni pejzaž – Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, Bihać,

Prvobitne odluke za Džamiju Hadži Ali-bega Lafe u Mostaru i Manastir Žitomislići odnosile su se na zaštitu mjesta i ostataka graditeljskih cjelina. Pomenuti objekti su u međuvremenu u cijelosti rekonstruirani i revitalizovani, te se izmjenama i dopunama odluka štite graditeljske cjeline.

Izmjene i dopune odluke za Memorijalni kompleks Šušnjar i Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice odnose se na redefinisanje zona zaštite i zaštitnog pojasa, i definisanje novih mjera zaštite s ciljem interpretacije i prezentacije nacionalnih spomenika.

Članovi Komisiju donijeli su odluku da Džamija na Gubavici, Grad Mostar, ne ispunjava kriterijume za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH.

Related Posts

Kontakt

BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 461 101
Fax: +387 33 408 029
E-mail: pitajte@bhrt.ba
Web: www.bhrt.ba

Društvene mreže