BiH

Ove sedmice zasjedaju oba doma Parlamenta FBiH

Off 31
U ovoj sedmici zasjedat će oba doma Federalnog parlamenta, prvi put nakon januara: Predstavnički dom   najavio je dvije sjednice, za utorak i srijedu, a u četvrtak će se sastati i Dom naroda.

Prema najavama, Predstavnički dom će prvo održati tematsku sjednicu o depolitizaciji i budućnosti obrazovanja u FBiH, a potom će započeti vanrednu, s obimnim dnevnim redom u kojem su niz zakona, određene strategije, odluke i drugi akti.

Više zakona predloženo je po skraćenom postupku, među njima zakoni o izmjenama ili dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode te Zakona o doprinosima. Po skraćenoj proceduri je predložen i zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće.

Među brojnim aktima predloženim u redovnoj proceduri su budući zakon o zaštiti na radu, kao i zakon o osiguranju u saobraćaju. U više preostalih najavljenih tačaka dnevnog reda su pojedinačne strategije o razvoju drvne i industrije građevinskog materijala, kao i metalskog i elektro sektora.
Najavljeni dnevni red Doma naroda za četvrtak podudara se u nekim tačkama s predloženim dnevnim redom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Related Posts