BiH

Novi obrazac za mljekare

Off 37

Transport sirovog mlijeka od proizvođača do mljekare u Federaciji BiH, od početka godine mora pratiti i Obrazac 2B, bez kojeg mljekare ne smiju primiti mlijeko od kooperanata.

Međutim, ni poljoprivredni proizvođači ni prerađivači ne žele plaćati troškove obrasca.

Related Posts