BiH

Livno: Lokalne vlasti i civilno društvo u borbi protiv korupcije

Off 23

U Livnu će danas biti potpisan Memorandum o saradnji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT  i Vlade Kantona 10.

Potpisivanjem Memoranduma biće formalizovana saradnja strana potpisnica na realizaciji mjera iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. godine, u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja saradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Memorandum će potpisati premijer Kantona 10 Draško Dalić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić i i direktor Mreže ACCOUNT Eldin Karić.

Related Posts