BiH

Korupcija jedan od najvećih izazova na euroatlantskom putu BiH

Off 114
Sveprisutna korupcija u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini jedan je od najvećih izazova na njenom putu ka evroatlantskim integracijama, istaknuto je danas na konferenciji u Sarajevu, koju je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembra, organizirala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Na konferenciji su razmotrene ključne aktivnosti u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije u BiH, a prvenstveno u kontekstu ispunjavanja međunarodnih standarda i uspostave efikasnog sistema u ovoj iznimno važnoj oblasti.

Ocijenjeno je da korupcija sistematski razara državu i društvo i ima ogroman utjecaj na svakodnevni život građana, proizvodeći ozbiljne posljedice na ukupni socio-ekonomski razvoj zemlje.

Vršiteljica dužnosti direktora Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić istakla je da se iz godine u godinu, nažalost, konstatiraju iste stvari, te da nema napretka u borbi protiv korupcije u BiH, bilo da se radi o zakonskom okviru, provedbi zakona ili uspostavi minimuma nezavisnosti intitucija koje bi trebale provoditi antikorupcione zakone, odnosno procesuirati slučajeve korupcije.

– U osvrtu na prehodnu godinu možemo reći da je jedini napredak bio u transparentnosti korupcije. Dakle, imamo još otvorenije zloupotrebe javnih sredstava, još otvoreniji nepotizam i klijentelizam, korupciju u svakom segmentu društva i što je još gore, još otvorenije političke pritiske na rad institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije. Prije svega, mislim na institucije pravosuđa koje se suočavaju s ogromnom korupcijom u svojim redovima, a za koje se pokazalo da su, iz godine u godinu, sve slabije i da sve manje efikasno procesuiraju slučajeve korupcije, posebno one krupne slučajeve – precizirala je Korajlić.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić kazao je kako i pored postojanja pravnog okvira za borbu protiv korupcije, iz godine u godinu, svjedočimo porastu stope korupcije u svim sferama života u BiH.

– Poražavajuća je činjenica da su  građani BiH izgubili povjerenje u institucije, da najkorumpiranijim ocjenjuju upravo one koji bi se trebali boriti protiv korupcije i da ne očekuju da bi se bilo šta u vezi s tim moglo promijeniti – izjavio je Šabotić.

Na pogubne posljedice korupcije u BiH ukazao je i šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars Gunnar Wigemark fokusirajući se na tri ključna elementa u borbi protiv ove društvene pošasti.

Potcrtao je da je krajnje vrijeme da PSBiH usvoji zakon o sukobu interesa, što raniji saziv nije uradio, te da BiH treba da poduzme sve nužne mjere i pokaže kredibilne rezultate na procesuiranje predmeta korupcije na najvišem nivou, kao i da se BiH fokusira na ispunjavanje uvjeta koji će biti sadržani u mišljenju Evropske komisije, navodeći da je borba protiv korupcije, zajedno s vladavimo prava, u vrhu prioriteta i obaveza naše zemlje.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce G. Berton novinarima je kazao da korupcija dovodi do opadanja investicija, kao i pada povjerenja u državne institucije te da ima negativne reperkusije na dugoročnu stabilnost zemlje.

Zaključio je kako i pored određenog napretka u kreiranju zakonskog okvira i institucionalne izgradnje nije došlo do očekivanog napretka u suzbijanju i sankcioniranju korupcije, pozivajući političke lidere i građane u BiH da se konkretnije uključe u rješavanje tog velikog problema.

Ambasador Ujedinjenog kraljevstva (UK) Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini Matthew Field smatra da korupcija i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova za BiH na njenom evroatlanstkom putu.

– UK stoji ‘rame uz rame’ sa svima u BiH koji su predani u borbi protiv korupcije. Vrijeme je za ozbiljne reforme. Borba protiv korupcije nije borba jednog čovjeka, a da bi se desila promjena izabrani političari trebaju voditi reforme koje odražavaju potrebe i prioritete svih građana u BiH – kazao je ambasador Field.

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini Nicola Minasi izjavio je da korupcija u BiH predstavlja društveni fenomen koji pogađa svaku poru društva i svakog građanina.

Ocijenio je, istovremeno, kako je razvijanje povjerenja u rad javnih institucija, itekako, povezano s borbom protiv korupcije, istaknuvši spremnost njegove zemlje, koja je ove godine predsjedavajuća OSCE-a, da pruži neophodnu pomoć na tom planu.

Konferencija, posvećena različitim aspektima suzbijanja korupcije, u glavnom gradu BiH okupila je predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, kao i članove diplomatskog kora u zemlji, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u BiH, te predstavnike zemalja regije, Evropske unije i sudionike iz organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti prevencije korupcije u BiH.

Related Posts

Kontakt

BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 461 101
Fax: +387 33 408 029
E-mail: pitajte@bhrt.ba
Web: www.bhrt.ba

Društvene mreže