BiH, Finansije

Konaković: Za sanaciju Grasa 20 miliona, za rekonstrukciju vodovodne mreže 3 miliona KM

Off 89
Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković ocijenio je da će Nacrt kantonalnog budžeta za 2018. godinu, koji iznosi više od 757 miliona KM, imati mnogo više kapitalnih projekata u odnosu na ranije godine. Konaković je u razgovoru za novinsku agenciju Fena, između ostalog, rekao da je za sanaciju Grasa Nacrtom budžeta predviđeno 20 miliona, a za rekonstrukciju vodovodne mreže KJKP VIK 3 miliona KM.

Predviđeno je da Nacrt budžeta za 2018. godinu bude razmatran 15. novembra na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Konaković je istakao da se Nacrtom budžeta definiše to da će se “Kanton Sarajevo veoma malo zadužiti”, kako se izrazio. Zaduženje u sljedećoj godini trebalo bi iznositi oko osam miliona KM.

Planirane investicije se, dodao je premijer Kantona Sarajevo, između ostalog odnose na saobraćajnu infrastrukturu, rekonstrukciju vodovodne mreže, rješavanje tekućih problema u Grasu te smanjenje nezaposlenosti.

“Budžet za 2018. godinu je i socijalni, jer imamo dosta zakonskih obaveza prema socijalnim kategorijama, kao što su borci, trudnice te socijalno ugroženi, kojima se posvećuje dobar dio tih finansija”, rekao je Elmedin Konaković.

Grasu 20 miliona, za rekonstrukciju vodovodne mreže 3 miliona KM

Unutar Ministarstva saobraćaja, rekao je Konaković, planirana su sredstva iz tekućeg priliva prihoda za realizaciju Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo na pozicijama kapitalnih transfera za sanaciju KJKP Gras u ukupnom iznosu od 20 miliona KM.

Sredstva su raspoređena na nabavku i remont autobusa, trolejbusa i minibusa u iznosu od 3 miliona KM, zatim izgradnju tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS 8 miliona KM, rekonstrukciju i investiciono održavanje tramvajske pruge 2 i po miliona KM, program restruktuiranja KJKP Gras 6 miliona KM, te izgradnju punionice za vozila na plin pola miliona KM.

Za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti za projekte izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže izdvojeno je 3 miliona 354 hiljade KM, dok je za rekonstrukciju vodovodne mreže KJKP VIK planirano 3 miliona KM.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je istakao da su rebalansom budžeta za 2017. godinu pokazali da su isključivo opredijeljeni za povećanje obima investicija od kapitalnog značaja.

“Nakon dvije i po godine rada potvrdili smo da je Kanton stabiliziran te da se uveliko razvija”, ocjena je premijera KS.

Prema Nacrtu budžeta, bićee nastavljen niz projekata koji će se finansirati iz domaćeg zaduživanja i iz tekućih prihoda.

Između ostalog, za kupovinu stanova u vlasništvu za boračku populaciju izdvojeno je 1.700.000 KM, a za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba 1.050.000 KM.

Planirano je da se za Projekat izgradnje saobraćajnica i rješavanje imovinsko pravnih odnosa izdvoji 16.400.000 KM.

U Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu planiran je iznos od 224.116.984 KM za bruto plaće i naknade, a akumulirani deficit je planiran u iznosu od 6.000.000 KM iz tekućeg suficita. U planiranom iznosu za akumulirani deficit nalazi se i dio za izvršavanje sudskih presuda po osnovu tužbi zaposlenika Kantona Sarajevo.

Planiran je i projekt “Raskrsnica na Vogošćanskoj petlji” u iznosu od 800 hiljada KM, dok je Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za projekt “Izgradnja i rekonstrukcija raskrsnica u Kantonu Sarajevo” izdvojeno milion i 200 hiljada KM.

Za nabavku motornih vozila Upravi policije planirano je 3 miliona KM.

U Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo planirano je “Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama KS” u iznosu od 2.500.000 KM, zatim “Sufinansiranje regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman” u iznosu od 1.950.000 KM, “Izgradnja novih i sanacija postojećih ski staza na Bjelašnici” u iznosu od 1.000.000 KM te “Izgradnja poslovno sportskog centra Trnovo” u iznosu od 1.000.000 KM.

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Opštoj bolnici “Abdulah Nakaš” po milion KM

Za nabavku opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo planirano je 1.060.000 KM, a za opremu u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i JU Opštoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” po milion KM.

Za izgradnja Univerzitetske biblioteke planirano je 1 i po milion KM, dok je za nabavku opreme za realizaciju Projekta “Elektronski dnevnik” planirano milion i 100 hiljada KM.

 

Related Posts