BiH, EU

Kandidatski status BiH za EU

Off 75
Dok se ne naprave određeni pomaci unutar same BiH, kandidatski status za EU u bliskoj budućnosti, BiH neće dobiti.

Pojedini akteri bh. političke scene zato više nisu optimistični u procjenama da bi 2018. mogla biti ključna.

Povlače obećanja, u koja, bh. građani, uglavnom, nisu ni vjerovali. Izostanak kandidatskog statusa u 2018, u dijelu stručne javnosti smatraju logičnim, jer sve one reforme i transformacije tražene od BiH u pravcu EU nisu provedene.

Related Posts