BiH

Banjaluka: Dogovorena isplata dugovanja budžetskim korisnicima

Off 164

Predstavnici Vlade Republike Srpske (RS) i granskih sindikata obrazovanja, uprave, pravosuđa i unutrašnjih poslova potpisali su u Banjaluci Memorandum kojim je regulisana isplata zaostalih dugovanja budžetskim korisnicima. Riječ je o 17,7 miliona maraka koji će biti isplaćivani prema dogovorenom rasporedu.

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je potpisivanje ovog dokumenta rezultat dobronamjernog, otvorenog i dugog procesa pregovaranja resornih ministarstva i sindikalaca u kojima je nađena formula kako izmiriti obaveze iz ranijeg perioda.

“Ukupne obaveze prema zaposlenima po osnovu rada i naknada iznose 17,7 miliona KM i Vlada te obaveze želi izmiriti. Od tog iznosa, utužene obaveze iznose 4,5 miliona KM”, rekao je Kasipović, koji je potpisao Memorandum u ime Vlade RS.

On je rekao da će prvo biti izmirivane obaveze za period 2011-2014. godina, počevši od otpremnina u iznosu od 765.000 KM, što bi trebalo da bude uplaćeno nakon isplate plate za april.

“Nakon toga u dvije rate ćemo izmirivati obaveze za period 2011-2014. godina od 903.000 KM, poslije čega će obaveze za period 2015-2016. godina biti izmirivane u 12 jednakih mjesečnih rata”, najavio je Kasipović.

On je rekao da je Vlada prihvatila zahtjev sindikata da se redovno izmiruju tekuće obaveze u ovoj godini, kao i da ljudi koji su u toku sudskih postupaka, a nemaju izvršne sudske presude, budu predmet posebnog dogovoranja.

Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac, koji je u ime tog sindikata potpisao memorandum, rekao je da je dokument rezultat traženja najboljih rješenja.

On je dodao da je dogovoreno da se pokuša naći rješenje za budžetske korisnike koji su pokrenuli tužbe za naplatu dugovanja, a nisu još nisu dobili sudske presude.

“To ćemo dogovarati u narednih mjesec dana, a sa Vladom je dogovoreno da pregovaramo o regulisanju pitanja prevoza”, rekao je Vrhovac.

Related Posts