BiH, EU

Avramopulos: Bezvizni režim ostaje, potrebno dalje raditi na provedbi reformi

Off 41
Evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopulos (Avramopoulos) izjavio je danas da je Evropska unija (EU) potpuno posvećena očuvanju bezviznog režima za građane zemalja zapadnog Balkana i zemalja Istočnog partnerstva, ali da to dolazi s odgovornostima, kako za građane, tako i za relevantne vlasti.

“Pozdravljam napore Bosne i Hercegovine da osigura održivost postignutog napretka i da reforme nastave pružati konkretne rezultate, posebno u oblasti ilegalnih migracija. Ti napori moraju biti nastavljeni, te pozivam bh. vlasti da nastave efikasno provođenje sporazuma o readmisiji između EU i BiH, jačanje graničnih kontrola, pojačaju informativne kampanje o obavezama bezviznog putovanja i pojačaju napore u borbi protiv trgovine ljudima”, rekao je Avramopoulos.

Evropska komisija danas je predstavila izvještaj o funkcionisanju bezviznog režima sa zemljama zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija), kao i sa zemljama Istočnog partnerstva (Moldavija, Gruzija i Ukrajina) u kojem je navedeno da je, premda navedene zemlje nastavljaju ispunjavati potrebne uvjete za viznu liberalizaciju, prema nalazima izvještaja potrebno djelovati po određenim oblastima radi održanja kontinuirane i održive provedbe režima.

Današnji izvještaj predstavlja prvu procjenu u okviru novog mehanizma praćenja za osam zemalja koje su zaključile pregovore o liberalizaciji viznog režima s EU.

Zaključeno je kako je svih osam zemalja zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva pokazalo snažnu predanost ispunjavanju potrebnih zahtjeva i poduzelo značajne napore na provedbi brojnih dalekosežnih reformi predviđenih u procesu liberalizacije viznog režima. Sada je ključno da te reforme budu održive i da zemlje ne odustaju od svojih postignuća.

Današnji izvještaj se fokusira na oblasti u kojima je potrebno dalje djelovanje, s posebnim naglaskom na nezakonite migracije i readmisiju te javni red i mir, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Related Posts