BiH

Ambasadorica Kormak posjetila nacionalni spomenik Most na Žepi

Off 96

Ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak (Maureen Cormack) obišla je danas nacionalni spomenik Most na Žepi, na kojem su okončani radovi hitne stabilizacije mosta, za šta je 62.600 dolara donirao Specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ambasadi Sjedinjenih Država u našoj zemlji.

Most na rijeci Žepi nalazi se na Listi ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine od 2005. godine zbog oštećenja konstrukcije, pukotina i deformacija koje mogu uzrokovati dalje propadanje.

Uz obilazak nacionalnog spomenika, organizovano je i postavljanje informativne ploče sa osnovnim podacima o ovom izuzetno vrijednom dobru, saopštila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

U starijim zapisima i putopisima nema nikakvih podataka o graditelju i vremenu izgradnje Mosta na rijeci Žepi, niti je na mostu ostao sačuvan tekst sa natpisom koji bi mogao dati precizne informacije o vremenu i graditelju ovog objekta, a pretpostavlja se da je sagrađen krajem 16. vijeka.

Most koji se nalazio na ušću rijeke sve do 1966. godine, demontiran je i rekonstruisan na drugoj lokaciji zbog izgradnje Hidroelektrane Bajina Bašta. Njegova nova lokacija nalazi se 500 metara od naselja Žepa.

Partneri u implementaciji projekta bili su Mjesna zajednica Žepa, opština Rogatica i Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Projekat restauracije Mosta na Žepi, kao i ostali projekti rehabilitacije nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine su od izuzetnog značaja za cjelokupnu baštinu Bosne i Hercegovine, a njihova implementacija predstavlja nastavak uspješne dugogodišnje saradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Država koja se odvija putem Američke ambasade u Sarajevu.

Related Posts