BiH, Vijesti

Veliki broj slučajeva nasilja u porodici

Off 39

Iako su definicije nasilja nad djecom brojne, za sve njih je zajedničko da pod nasiljem podrazumijevaju ponašanja pojedinaca, društvenih grupa ili institucija kojima se uz primjenu sile nanosi bol, fizička ili psihička oštećenja koja dovode do ugrožavanja integriteta ličnosti.

Pogledajte prilog naše Ane Samardžić.

Related Posts