BiH, Vijesti

Svjetski dan borbe protiv opojnih droga

Off 79

Procjenjuje se da u našoj zemlji broj osoba kojie imaju problem sa opojnim drogama prelazi deset hiljada. Međutim, niko sa sigurnošću ne može reći koliki je tačan broj ovisnika, s obzirom na to da registra nema. Gošća današnjeg izdanja “Jutra za sve” bila je psiholog Tatjana Preradović-Sjenica sa kojom je u Banjoj Luci o ovom problemu razgovarao naš novinar Danijel Lepir.

Prema njenim riječima, veoma je teško govoriti o profilu osoba koje su ovisnici o narkoticima.

“Ono što možemo reći, kada govorimo o etiologiji nastanka problema, je da imamo multifaktorsku uslovljenost. Naravno, postoji vulnerabilnost tih osoba koje na određene podražaje već od rođenja reaguju ranjivije i osjetljivije su. Kada takve osobe dođu u određenu porodičnu sredinu, pod uticajem određenih faktora, prvenstveno porodičnih odnosa, njihova ranjivost se povećava. Nakon toga dolazi uticaj vršnjaka, adolescencija”, smatra Preradović-Sjenica.

Ona naglašava da izazovi koje nosi taj period mogu dodatno povećavati rizik i voditi ka razvoju zavisnosti. Osim toga, postoji i mnogo drugih faktora kao što su određena traumatska iskustva i dostupnost psihoaktivnih supstanci u određenoj društvenoj sredini.

Related Posts