fbpx
БиХ, Вијести

Суд БиХ поново забранио РС принудну наплату са рачуна УИО БиХ

Off 7
Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Foto: uino.gov.ba

Суд Босне и Херцеговине по четврти пут је привремено забранио Републици Српској (РС) да принудно наплати милионски дуг од Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ.

Начелник Одјељења УИО БиХ за комуникације и међународну сарадњу Ратко Ковачевић је потврдио да је посљедњим рјешењем извршни поступак одгођен до 11. марта наредне године.

Република Српска покушава да наплати дуг од УИО на основу пресуде Суда БиХ од 7. маја 2015. године којом је та управа обавезана да том бх. ентитету исплати 15 милиона КМ плус затезне камате због незаконите расподјеле прихода од индиректних пореза за 2009. и 2010. годину, односно више од 30 милиона КМ.

Подсјетио је и да је Управа предложила Суду БиХ да донесе ново рјешење о извршењу у којем ће утврдити да је извршење споменуте судске пресуде са јединственог рачуна УИО недопуштено, а да се одреди извршење путем јединственог рачуна трезора БиХ преко Буџета институција БиХ из средстава предвиђених за извршење правоснажних судских одлука, те да се одреди протуизвршење на начин да се тражиоцу извршења наложи да износ од 4.662.767,95 КМ, који је до сада принудно наплаћано, врати на рачуне који припадају јединственом рачуну УИО.

Нагласио је и да је УИО аргументовано изнијела све чињенице детаљно образлажући да су рачуни са којих је извршена пљенидба средстава рачуни који припадају јединственом рачуну УИО и да средства са тих рачуна не припадају Управи, већ корисницима Јединственог рачуна (држава, ентитети, Брчко Дистрикт), односно уколико се ради о депозитноим рачунима, то су средства обезбјеђења која припадају одређеним физичким и правним лицима, који су их депоновали до окончања поступака.

“У том смислу Управа је понудила све доказе из којих је видљиво да УИО није у могућности извршити поврат депонованих средстава депонентима због запљене истих и да ће то вјероватно произвести додатне штетне посљедице по Управу”, упозорио је Ковачевић.

Још једном су, додаје, покушали свима указати и на чињеницу да оваквим принудним извршењем пресуде Суда БиХ и пљенидбом средстава са рачуна који припадају једиственом рачуну УИО, поред депонената, Правобранилаштво РС, угрожава и повјериоца којег заступа, јер би то потраживање “затворили” властитим новцем.

Ковачевић је подсјетио и да је УИО предлагала да се врати дуг РС приликом свакодневне расподјеле средстава, али Управни одбор УИО БиХ то није прихватио.
РС је 2011. године тужила УИО тражећи надокнаду 52,97 милиона КМ због расподјеле прихода прикупљених од ПДВ-а за 2009. и 2010. годину на штету РС. Након што је тај дуг исплаћен, РС је повукла тужбу за главни дуг, али је пред судом наставила поступак за наплату затезне камате у износу око 15 милиона КМ и тај спор добила.

ИЗВОР: Данијел Лепир/БХРТ/ФЕНА

Related Posts