fbpx
БиХ, Вијести

Позната имена потпредсједника СДА

Off 24
Foto: Arijana Misimović/BHRT

Позната су имена и потпредсједника СДА, а највише гласова међу њима освојио је актуални члан Предсједништва БиХ Шефик Џаферовић (912), дознаје БХРТ.

Слиједе га Един Рамић (821), Денис Звиздић (791), Шемсудин Дедић (704) Сафет Софтић (636), Мелика Махмутбеговић (630), Адил Османовић (589), Асим Сарајлић (562) и Мирсад Заимовић (496).


Делегати 7. Конгреса Странке демократске акције (СДА), који се одржава у Сарајеву, усвојили су темељне акте који дефинирају унутрашњу организацију и политички курс ове странке.

Усвојени су Статут и Програмска декларација СДА, те девет резолуција.

Усвојеним резолуцијама дефинира се политика странке у областима: Уставна реформа и изборно законодавство; Владавина права, сигурност и одбрана; Основни циљеви економске политике и политике развоја; Начела и циљеви вањске политике, ЕУ и НАТО интеграција; Очување тековина одбране БиХ од агресије у периоду 92-95. и питања статусних права борачких категорија; Образовање, наука, култура, спорт и млади; Демографија и заштита породице; Одрживи повратак избјеглих и расељених особа те Пензионо и инвалидско осигурање, социјална заштита, здравство и радна права.


На седмом конгресу Странке демократске акције (СДА) Бакир Изетбеговић је једногласно изабран за новог – старог предсједника странке.

1.204 делегата учествује у раду и доношењу одлука. Једини кандидат за предсједника СДА је актуелни страначки предсједник Бакир Изетбеговић.

Осим што се бира руководство странке, најважније питање које се рјешава на Конгресу је питање програмских докумената, програмске декларације, Статута и програмских резолуција које Конгрес усваја као највише страначко тијело.

Присутно је више од 600 гостију, међу којима су представници амбасада, међународних организација, невладиног сектора, борачких удружења, чланова СДА странке из свих дијелова БиХ.

Према приједлогу новог статута Странке демократске акције, који је на седмом Конгресу ове странке данас образложио Џевад Махмутовић, СДА је народна странка политичког центра, отворена за све грађане Босне и Херцеговине, чија су начела, циљеви и организација утврђени Статутом и Програмом СДА.

Функција предсједника на свим нивоима организовања СДА, према новом документу статута, може трајати највише три мандата, односно највише 12 година у континуитету, рачунајући и раније мандате. Изузетно, у повратничким срединама Републике Српске и у срединама гдје су Бошњаци мањина, Предсједништво СДА може одобрити избор предсједника одређеног нивоа организовања странке, без обзира на трајање ранијих његових узастопних мандата.

Странка дјелује на територији Босне и Херцеговине, а неке облике дјеловања може проширити и на просторе на којима живи босанскохерцеговачко исељеништво, у складу с одговарајућим прописима тих земаља, наведено је у предложеном новом статуту такође.

Циљеви СДА утврђују се Програмом странке који подразумијева документ усвојен на Конгресу.

Циљеви посебно обухватају: очување суверенитета, независности и цјеловитости државе Босне и Херцеговине, као и неповредивости њених граница, залагање за пуноправно укључивање Босне и Херцеговине у Европску унију и НАТО, као и друге европске и свјетске асоцијације и организације, развој демократије у друштвеном и политичком животу и функционисање правне државе, уважавање и поштивање те залагање за унапређење основних људских права и темељних слобода човјека и грађанина у складу с међународним документима којима се дефинише ова област, даљи развој СДА као снажне демократске политичке странке која ће бити лидер позитивних промјена у босанскохерцеговачком друштву и држави.

Међу циљевима су и очување рата 1992-1995. те очување вриједности антифашизма, што укључује и законску забрану негирања холокауста и геноцида.

Остваривање социјалне и националне равноправности конститутивних народа и грађана и њихових колективитета на цијелом територију Босне и Херцеговине, подршка културним институцијама и невладиним организацијама које раде на афирмацији традиције, културе и идентитета Бошњака, афирмација босанског идентитета као заједничког идентитета свих грађана Босне и Херцеговине, уз очување етничких посебности, слободна активност вјерских заједница заснована на аутономији и вјерским слободама грађана, залагање за права Бошњака у другим државама региона, развијање сарадње и јачање веза са БХ исељеништвом, борба против свих облика дискриминације и социјалне искључености, поштивање родне равноправности, унапређивање социјалних права, права из радног односа и услова рада у реалном сектору и досљедно провођење принципа тржишне економије чије ће позитивне резултате уживати сви грађани Босне и Херцеговине, такође су циљеви СДА.

Као циљеви су дефинисани и борба против свих облика криминалитета, равномјеран регионални развој, подршка повратничким заједницама и развој руралних средина те афирмацију младих и интензивирање њиховог учешћа у јавном и друштвеном животу, одгој и образовање у складу са традицијом и савременим потребама босанскохерцеговачког друштва.

СДА своје програмске циљеве остварује поштујући принцип демократије, као и стандарде политичког дјеловања у модерним друштвима.

Органи странке су: Конгрес, Конвенција, Главни одбор, Предсједништво, предсједник, Надзорни одбор и Етички одбор. Органима СДА у раду помажу: потпредсједници СДА, Колегијум СДА, Генерални секретар, Стручна служба, Комисије СДА (Кадровска комисија, Комисија за Статут и општа акта, Комисија за међународну сарадњу и Комисија за исељеништво), те Савјет СДА.

Највиши орган СДА је Конгрес. Редовни се одржава сваке четири године, а ванредни по потреби и раније.

Конвенција СДА одржава се поводом обиљежавања значајних датума и догађаја везаних за Босну и Херцеговину и СДА, наведено је такође у новом предложеном статуту.

Џевад Махмутовић је казао да нови статут детаљније, јасније, прецизније и сасвим конзистентно регулише статутарну материју и одговара на све задатке постављене у том роцесу.

Прописује одговарајућу заступљеност на територијалном, националном, полном и старосном принципу.
Органи и тијела странке ће бити попуњени уз примјену одговарајуће заступљености по територијалном основу – најмање петина из једног од ентитета. Најмање по један представник из сваког конститутивног народа и осталих биће изабран на једну од страначких функција: предсједника СДА и потпредсједнике, предсједника Главног одбора, генералног секретара и замјеника предсједника Главног одбора.

Број чланова Предсједништва СДА остаје исти, 31, а укида се функција замјеника предсједника странке те уводи ново консултативно тијело које помаже предсједнику. То је Колегијум странке који, према предложеном новом статуту, чине предсједник СДА, потпредсједници, генерални секретар, члан Предсједништва Босне и Херцеговине изабран као кандидат СДА.

Извор: Аријана Мисимовић/БХРТ

Related Posts

КОНТАКТ

БХРТ - Радио-телевизија Босне и Херцеговине

Булевар Меше Селимовића 12
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Тел.: +387 33 461 101
Факс: +387 33 408 029
Е-пошта: pitajte@bhrt.ba
WWW: www.bhrt.ba

Društvene mreže