fbpx
БиХ, Вијести

Парламент ФБиХ: Акумулирани губитак свих рудника 769 милиона КМ

Off 13
Foto: Hatka Nezirević/BHRT

Представнички дом Парламента Федерације БиХ окончао је данас јуче започету, четврту редовну сједницу. Једна од тачака била је и информација о стању у рудницима у Зеничко-добојском кантону који су у саставу концерна Електропривреда Босне и Херцеговине, с прегледом резултата постигнутих у периоду од 2009. до 2017. године, те с анализом управљања тим рудницима у наведеном периоду.


Након што су размотрили информацију о стању у рудницима угља који послују у концерну с компанијом Електропривреда БиХ, а односи се на период 2009-2017. година, заступници Представничког дома Федералног парламента су на сједници задужили Федералну владу да активније приступи преструктурирању електроенергетског сектора и наведених рудника, укључујући постојећу организацију концерна.

Циљ је да дугорочни пословни планови и развој рудника буду у вези с потребама термоелектрана, остале индустрије и потреба тржишта.

Федерална влада треба једном годишње да извијести о свему томе Парламент, закључено је такођер.

Наредним закључком је Електропривреда БиХ задужена да анализира способности за дугорочно одрживо пословање сваког од наведених рудника уважавајући тржиште и техно-економску оправданост одрживости експлоатације угља у појединим рудничким погонима (економско-финансијску, техничко-технолошку, социјалну и сигурносну) и на темељу тога предложи доношење потребних одлука о динамици затварања неодрживих погона, као и покретање капиталних улагања за нове капацитете и наставак планираних инвестицијских улагања.

Анализу способности за дугорочно одрживо пословање треба завршити најкасније до 31. децембра ове године. Уз приједлог за затварање неодрживих рударских погона, треба планирати збрињавање радника из тих погона и премјештање у друге, уплату за ПИО и пензионисање те отпремине, закључио је такођер Представнички дом већином гласова.

Наредним закључком су Федерална влада, предузеће Електропривреда БиХ и управе рудника задужени да сагледају могућност корекције цијене угља према рудницима, формиране од Еектропривреде БиХ.

Посљедњим закључком ове тачке дневног реда су социјални партнери позвани на започињање преговора и процес усуглашавања новог колективног уговора из области рударства будући да актуелни уговор престаје важити с данашњим даном.

Поново испитати стање у заводу у Пазарићу

Осим рударском проблематиком, сједница Представничког дома је обиљежена проблемима у Заводу за збрињавање ментално инвалидне дјеце и омладине Пазарић.

Пажњу је изазвало обраћање Реџепа Салића који је изјавио да је као новоименовани директор затекао катастрофално стање и криминал у том заводу, гдје, по његовим ријечима, јеловник за штићенике није мијењан 15 година, гдје штићеници бораве у влази и другим неусловима, а појавни облик криминала била чак и трговина курбанима, због чега је покренута тужба ‘тешка’ око милион КМ.

У оквиру те тачке дневног реда је био извјештај о прошлогодишњем раду Завода Пазарић, а Салић је казао да је то фризирани документ па су га на концу расправе, заступници одбацили већином гласова, као и извјештаје о пословању установа сличног типа Дрин и Баковићи, Завода за васпитање мушке дјеце и омладине Сарајево те Установе из дјелокруга социјалне заштите Љубушки.

Због Салићевих навода, током сједнице Дома је ванредно и засебно засједало и парламентарно тијело, Комисија за рад и социјална питања, са задатком да предложи закључке расправе, што је она и учинила, а заступници их одобрили такођер већином гласова.

Федералном министарству рада и социјалне политике је тим закључцима предложено да поновно размотри извјештаје о прошлогодишњем раду пет наведених завода и у року од 60 дана достави материјал Парламенту с налазима Федералне управе полиције, Тужилаштва и Уреда за ревизију институција ФБиХ.

Закључцима је Министарству такођер стављена у задатак организација посјете Заводу Пазарић, а Федералној влади издвајање интервентног новца тој установи за предстојећу зимску гријну сезону.


Сједница Представничког дома, четврта редовна, започела је јучер а данас је по окончању расправе, гласано на крају о свим тачкама дневног реда.

Тако су одобрене предложене измјене закона о висини стопе затезне камате на јавне приходе, којима је пословним субјектима који су у међувремену почели уредно измиривати заостала порезна дуговања, продужен до 31. децембра идуће године рок за измирење као услов за отпис затезних камата на та дуговања.

Већином гласова су одобрени Приједлог закона о допунама Закона о просторном планирању и коришћењу земљишта на нивоу ФБиХ, као и Приједлог закона о обрту и сличним дјелатностима за који предлагач, Федерална влада, тврди да ће унаприједити стање у области на коју се односи.

Такођер је одобрен Нацрт закона о водама те упућен у двомјесечну јавну расправу, док су нацрти више других закона прихваћени без упућивања у јавну расправу.
Представнички Дом је дао подршку и Програму овогодишњег рада Федералне Владе, као и Владиним приједлозима акционих планова за реализацију стратегија седмогодишњег развоја индустрије грађевинског материјала, дрвне индустрије, развоја металског и електро сектора.

За разлику од ових аката, подршку није добило пет полугодишњих извјештаја о раду и финансијском пословању Федералне агенције за управљање одузетом имовином нити извјештај о прошлогодишњем дјеловању Фонда за заштиту околиша ФБиХ.
Сједница је завршена, а наредну је предсједавајући Представничког дома Мирсад Заимовић најавио за 24. и 25. септембар.

Извор: ФЕНА

Related Posts