fbpx
БиХ, Вијести

Наставак сједнице НСРС

Off 25
Foto: BHRT

Народна скупштина Републике Српске (НСРС) данас је наставила сједницу разматрањем Нацрта стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године.

Сједницу прати репортерка Мирела Савић.

Основни разлог за доношење Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године јесте враћање породичних вриједности и моралних норми, развијање међугенерацијске солидарности гдје различите генерације могу бити једне другима на услузи, те побољшање здравог и активног старења.

Помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Павле Паунић је, образлажући у Народној скупштини овај нацрт стратегије, рекао да је њен фокус рјешавање проблема који се односе на сиромаштво старијих лица, здравствене услуге, стамбени простор и животне услове, живот у руралним и економски угроженим подручјима.

“У њеном фокусу су и социјалну заштита, цјеложивотно учење, активно учешће у заједници, превенција насиља, запостављања и злостављања старијих лица од њихових сродника или других лица из заједнице, као и међугенерацијска солидарност”, рекао је Паунић.

Он је додао да доношење ове стратегије представља саставни дио стратешких опредјељења Владе РС за област социјалне заштите њених грађана да би се створили повољнији услови за помоћ у савладавању социјалних и других тешкоћа старијих лица, помоћ у задовољавању основних животних потреба старијих лица у стању социјалне потребе, обезбјеђивање здравог и активног старења и очување менталног здравља старијих лица.

“За велики број старијих лица у РС, систем социјалне заштите представља једини извор материјалне и социјалне егзистенције. Путем система социјалне заштите значајан број старијих лица препознаје дјеловање друштва према њиховим животним тешкоћама. Нажалост, у посљедње вријеме, све већи је број старијих лица која се налазе у стању социјалне потребе проузроковане не само материјалним тешкоћама, већ и разним психосоцијалним проблемима”, рекао је Паунић.

Он је додао да су разлози за доношење овог документа исказани и у потреби за усаглашавањем постојеће законске и подзаконске регулативе које се баве овим питањима, потреби за стандардизовањем свих облика заштите старијих лица, као и потреби за модернизацијом заснованој на прихватању вриједности, стандарда и препорука произашлих из међународних докумената у овој области, а што ће се исказати у стратешким мјерама.

Визија Стратегије је да старија лица буду уважена и искориштена као ресурс у заједници са свим својим капацитетима и квалитетима, уз одржив систем интегрисаних услуга које подржавају здраво и активно старење и побољшавају квалитет живота старијих лица.

Општи циљ стратегије је унапређење квалитете живота старијих лица, а стратешки циљеви су смањење њиховог сиромаштва, унапређење социјалне заштите и приступа јавним услугама за задовољење основних животних потреба старијих лица, са посебним освртом на рурална подручја, волонтерских активности за старија лица у локалним заједницама, повећање свијести популације о потребама тих лица, унапређење здравља и приступа програмима цјеложивотног учења, спортско-рекреативним и културним садржајима, превенција насиља над старијим лицима и њихова заштита и спашавање у ванредним ситуацијама, навео је Паунић.

Related Posts