fbpx

Закони, управни акти, управна и руководна тијела:

Програмски планови за 2018. годину
босански / хрватски / српски


Програмски планови за 2017. годину
босански / хрватски / српски


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2017. годину
босански / хрватски /српски


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2016. годину
босански / хрватски / српски


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2015. годину


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2014. годину

босански / хрватски / српски


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА БХРТ-А ЗА 2013. ГОДИНУ


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ БХРТ-а ЗА 2012. ГОДИНУ


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ БХРТ-а ЗА 2011. ГОДИНУ


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ БХРТ-а ЗА 2010. ГОДИНУ


Уређивачка начела/принципи Јавног радиотелевизијског система/сустава у Босни и Херцеговини
босански / хрватски / српски


Закон о Јавном РТВ сервису БиХ

Измјене и допуне Статута Радиотелевизије Босне и Херцеговине

Статут БХРТ

 

Пословодни одбор

Чланови програмског савјета