Вијести

КС: 2.800.000 КМ за подршку научноистраживачкој дјелатности

Off 3
Foto:Ilustracija

Влада Кантона Сарајево осигурала је средства од 2.800.000 КМ за подршку научноистраживачкој дјелатности на подручју кантона.

На приједлог Министарства за образовање, науку и младе, Влада је усвојила Одлуку о утврђивању намјене, критеријума и начина расподјеле средстава за подршку наведеној области.

На овај начин, Министарство за образовање, науку и младе жели осигурати могућности за развој науке и иновација те остварити циљеве који су дефинисани Стратегијом развоја Кантона Сарајево до 2020. године.

За суфинансирање научноистраживачких и умјетничкоистраживачких те истраживачкоразвојних пројеката који су од посебног интереса за Кантон Сарајево је издвојено 1.900.000 КМ, а максималан износ средстава који се може додијелити по једном пројекту је 100.000 КМ.

За суфинансирање набавке софистициране научноистраживачке опреме за организационе јединице Универзитета у Сарајеву намијењено је 400.000 КМ.

По 100.000 КМ издвојено је на позицијама за суфинансирање: издавања научних часописа, трошкови котизације на релевантним интернационалним научним конференцијама, организовања научних скупова на подручју Кантона Сарајево на којима се презентују радови који ће бити објављени у цитатним научним базама података за одређено подручје истраживања, припрему и израду апликације на ЕУ-пројекте и суфинансирање њихове реализације одобрених ЕУ-пројеката, те подршке ауторима и коауторима научних радова објављених или прихваћених за објаву у “Wos-CC” (Web of Science-Core Collection).

Висина појединачног износа за суфинансирање по наведеним позицијама зависиће од броја апликаната, износа тражених средстава и других релевантних параметара, саопштено је из Пресс службе КС.

Related Posts