fbpx
BiH, Vijesti

Spor Agencije za bankarstvo RS i Banke Srpske

Off 74
Banka Srpske i Agencija za bankarstvo RS
Ilustracija

Vrhovni sud Republike Srpske nedavno je, pobijajući presudu Okružnog suda Banjaluka, utvrdio da entitetska Agencija za bankarstvo nije imala pravo da krije informacije o poslovanju Banke Srpske i mjerama koje je Agencija preduzela prema toj banci. Podatke je 2015. godine tražio Transparency International BiH, čiji zahtjev je odbijen uz obrazloženje da je riječ o poslovnoj tajni bez adekvatnog obrazloženja i provođenja testa javnog interesa.


Iz Agencije su saopštili da će novim rješenjem, u skladu sa presudom, odlučiti o zahtjevu za dostavu traženih informacija, ali i koristiti procesne radnje u odnosu na presudu. Možda bi objavljivanje traženih informacija otkrilo propuste u radu Agencije i istovremeno pomoglo Agenciji da ubuduće bolje obavlja kontrolu poslovanja banaka i time spriječi njihovo propadanje.“ Dio je ovo obrazloženja presude Vrhovnog suda kojom je poništen akt Agencije za bankarstvo. Izostao je test javnog interesa i valjana argumentacija o štetnosti objavljivanja traženih informacija, zaključuje Vrhovni sud.

Uglješa Vuković, Transparency International BiH

To je vrlo značajno zbog drugih slučajeva koji će se možda otvoriti i zbog toga što se jasno šalje poruka da je Agencija za bankarstvo kao nezavisno regulatorno tijelo morala biti odgovorna ne samo Narodnoj skupštini kojoj je neposredno odgovorna već i široj javnosti odnosno samim građanima.

U Agenciji za bankarstvo tvrde da su poslovnom tajnom proglasili mjere koje su preduzeli u vezi sa Bankom Srpske, jer bi u suprotnom kršili Zakon o Agenciji, a da su revizorski izvještaji javno objavljeni na web stranici Agencije. Na obrazloženje presude Vrhovnog suda kažu

Vrhovni sud Republike Srpske u predmetnoj presudi navodi kao primjer da bi objavljivanje traženih informacija možda moglo da ima i neke pozitivne strane, što u ovom slučaju i ne stoji jer je činjenica da je Agencija daleko ranije već oduzela dozvolu za rad Bobar banci (23.12.2014. godine), da je privremena uprava u Banci Srpske uvedena 16.11.2015. godine, a da je dozvola za rad oduzeta 04.05.2016. godine.

Čudan model primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama koji ima Agencija za bankarstvo iskusili smo i radeći ovu priču. Odgovori na upit BHT1 su objavljeni na drugom mediju, da bismo mi iste dobili dan kasnije u obliku saopštenja i obrazloženje da je upit uputilo više medija. Zanimljivo je i to da Željka Stojičić potpredsjednica NS i predsjednica Odbora za finansije i budžet nije imala komentar na ovaj slučaj, kao ni nekoliko poslanika vladajućeg SNSD-a koje smo kontaktirali. Potpredsjednica Odbora za finansije i budžet i poslanica PDP-a Jelena Trivić vjeruje da bi barem bio niži nivo nastale štete u propalim bankama da je rad Agencije za bankarstvo bio otvoreniji.

JELENA TRIVIĆ, narodna poslanica PDP-a u NSRS

Jednostavno je narušen ugled i Agencije za bankrastvo jer njena osnovna uloga i jeste regulacija bankarskog sektora zato i postoji, a nije uspjevala u tim godinama da pravovremeno reaguje ili mislim da ovdje nije riječ o neznanju nego o nemogućnosti djelovanja zbog političkog uticaja.

O osnovanosti sumnji u odgovornost Agencije za bankarstvo za propast banaka govori i potvrđena optužnica u slučaju Bobar banka. Sud BiH razdvojio je predmet u kojem je 16 optuženih, pa bi procesuiranje bivše direktorice Agencije Slavice Injac trebalo da preuzme Okružni sud Banjaluka.

Sud ne može zakazati glavni pretres u spornom predmetu iz razloga što Tužilaštvo BiH do danas nije dostavilo tražene dokaze Republičkom javnom tužilaštvu Banjaluka, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, tako da tužilac nije u mogućnosti da preduzme radnje u predmetnom postupku.

Sud BiH je odluku o prebacivanju ovog predmeta donio prije osam mjeseci. U predmetu Bobar banka optuženi se terete da su pričinili štetu od 122,5 miliona maraka i doveli do propasti banke. Slavica Injac je optužena da je imala saznanja o velikoj izloženosti kreditnom riziku banke i da kao direktor Agencije za bankarstvo nije ništa preduzela iako je to bila dužna.

Related Posts