Saopštenja za javnost

Saopštenje za javnost, Upravni odbor BHRT-a

Off 51

Saopštenje za javnost, Upravni odbor BHRT-a

Pitanja iz domena uređivačke politike u Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine imaju relevantnu adresu unutar ove medijske kuće, a to je njen menadžment i uredništvo. Odluke donesene na tom nivou, pa tako i ona u vezi sa intervjuom s direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebijom Izetbegović, su legalne i legitimne. Svakom djelovanju, izvan zakonskih i statutarnih okvira, jasno je, nedostaje legitimitet i predstavlja direktan i/ili latentan pristisak na uređivačku nezavisnost Javnog servisa BiH.

Upravni odbor BHRT-a suočava se i BAVI mnogo većim problemima, koji nadilaze retoričke dileme i populističe istupe. Zbog višegogodišnjeg flagrantnog kršenja Zakona o Javnom RTV sistemu uništen je sistem finansiranja javnih emitera u BiH i to je BHRT dovelo do izdisaja. I umjesto da se prekršioci zakona, bez izuzetaka, po zakonu, sankcioniraju i, po zakonu, uvedu u legalne tokove, požar se gasi benzinom, a državni javni emiter sporadično priključuje na aparate za disanje, tek da se kaže da je neko nešto preduzeo.

Upravni odbor BHRT-a, u saradnji s menadžmentom kuće, okupiran je rješavanjem sistemskih problema, koji su, zbog višegodišnje nebrige i zapuštenosti, doveli naših 835 radnika na ivicu egzistencije, do višemilionskih dugovanja po osnovu ličnih primanja zaposlenih, socijalnog, zdravstvenog osiguranja, učestalih blokada računa, tužbi dobavljača….

Upravni odbor BHRT-a istrajaće u zahtjevima da se zakoni poštuju i provode i, koristeći sva legalna i legitimna sredstva, utiče na finansijsku konsolidaciju i stabilizaciju Javnog servisa BiH i uvažavanja njegove uloge i statusa unutar Javnog RTV sistema BiH, te će insistirati na poštovanju novinarskih kodeksa, ne upličući se u uređivačku politiku kuće.

Orkestrirana podrška, kako institucija tako i cjelokupne javnosti, u tom smislu je dobrodošla.

 

Саопштење за јавност, Управни одбор БХРТ-А

Питања из домена уређивачке политике у Јавном РТВ сервису Босне и Херцеговине имају
релевантну адресу унутар ове медијске куће, а то је њен менаџмент и уредништво. Одлуке донесене на том нивоу, па тако и она везано за интервју с директорицом Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, Себијом Изетбеговић, су легалне и легитимне. Сваком дјеловању, изван законских и статутарних оквира, јасно је, недостаје легитимитет и представља директан и/или латентан притисак на уређивачку независност Јавног сервиса БиХ.

Управни одбор БХРТ-а суочава се и БАВИ много већим проблемима, који надилазе
реторичке дилеме и популистиче иступе. Због вишегогодишњег флагрантног кршења Закона о Јавном РТВ систему уништен је систем финансирања јавних емитера у БиХ и то је БХРТ довело до издисаја. И умјесто да се прекршиоци закона без изузетака, по закону, санкционишу и, по закону, уведу у легалне токове, пожар се гаси бензином, а државни јавни емитер спорадично прикључује на апарате за дисање, тек да се каже да је неко нешто предузео.

Управни одбор БХРТ-а, у сарадњи с менаџментом куће, окупиран је рјешавањем системских
проблема, који су, због вишегодишње небриге и запуштености, довели наших 835 радника на ивицу егзистенције, до вишемилионаских дуговања по основу личних примања запослених, социјалног, здравственог осигурања, учесталих блокада рачуна, тужби добављача….

Управни одбор БХРТ-а истрајаће у захтјевима да се закони поштују и спроводе и, користећи
сва легална и легитимна средства, утиче на финансијску консолидацију и стабилизацију Јавног сервиса БиХ и уважавања његове улоге и статуса унутар Јавног РТВ система БиХ, те ће инсистирати на поштовању новинарских кодекса, не упличући се у уређивачку политику куће.

Оркестрирана подршка, како институција тако и цјелокупне јавности, у том смислу је добродошла.

 

Saopćenje za javnost, Upravni odbor BHRT-a

Pitanja iz domena uređivačke politike u Javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine imaju
relevantnu adresu unutar ove medijske kuće, a to je njezin menadžment i uredništvo. Odluke donesene na toj razini, pa tako i ona u svezi sa intervjuom s ravnateljicom Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu Sebijom Izetbegović, su legalne i legitimne. Svakom djelovanju, izvan zakonskih i statutarnih okvira, jasno je, nedostaje legitimitet i predstavlja izravan i/ili latentan pristisak na uređivačku neovisnost Javnog servisa BiH.

Upravni odbor BHRT-a suočava se i BAVI mnogo većim problemima, koji nadilaze retoričke
dileme i populističe istupe. Zbog višegogodišnjeg flagrantnog kršenja Zakona o Javnom RTV sustavu uništen je sustav financiranja javnih emitera u BiH i to je BHRT dovelo do izdisaja. I namjesto da se prekršitelji zakona, bez izuzetaka, po zakonu, sankcioniraju i, po zakonu, uvedu u legalne tijеkove, požar se gasi benzinom, a državni javni emiter sporadično priključuje na aparate za disanje, tek da se kaže da je netko nešto poduzeo.

Upravni odbor BHRT-a, u suradnji s menadžmentom kuće, okupiran je rješavanjem sustavnih
problema, koji su, zbog višegodišnje nebrige i zapuštenosti, doveli naših 835 radnika na rub egzistencije, do višemilijunskih dugovanja po temelju osobnih primanja uposlenih, socijalnog, zdravstvenog osiguranja, učestalih blokada računa, tužbi dobavljača….

Upravni odbor BHRT-a istrajaće u zahtjevima da se zakoni poštuju i provode i, koristeći sva
legalna i legitimna sredstva, utječe na financijsku konsolidaciju i stabilizaciju Javnog servisa BiH i uvažavanja njegove uloge i statusa unutar Javnog RTV sustava BiH, te će inzistirati na poštovanju novinarskih kodeksa, ne upličući se u uređivačku politiku kuće.

Orkestrirana potpora, kako institucija tako i cjelokupne javnosti, u tom smislu je dobrodošla.

Sarajevo, 6. 11. 2017.

Related Posts