Saopštenja za javnost

Saopštenje – Odbor Javnog RTV sistema BiH

Off 244

Sjednica Odbora Javnog RTV sistema danas nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Na sjednicu se nije odazvao jedini član Upravnog odbora RTVF BiH, Goran Samardžić, pa Odbor JRTS BiH nije bio u mogućnosti da održi redovnu sjednicu, a u skladu sa odredbama Zakona o JRTS BiH i Poslovnikom o radu Odbora JRTS BiH, koje se odnose na kvorum za rad i odlučivanje Odbora JRTS BiH. Problem nedostatka kvoruma za rad Odbora JRTS BiH prisutan je više od tri godine, pa je potrebno što prije izabrati članove Upravnog odbora RTVF BiH i jednog člana Upravnog odbora RTRS-a.

Na zakazanu sjednicu Odbora JRTS BiH odazvali su se svi članovi Upravnog odbora BHRT-a i Upravnog odbora RTRS-a, koji su potom održali radno-konsultativni sastanak. Na sastanku je razmatrana izuzetno teška finansijska situacija u javnim RTV servisima u BiH uzrokovana, između ostalog, i činjenicom da od tri dominantna telekom operatera RTV taksu trenutno naplaćuje samo jedan, BH Telekom, kao i obaveza javnih RTV servisa o formiranju mrežnog operatera, o čemu je Odbor JRTS BiH trebao da zauzme stav.

Redovna sjednica Odbora JRTS BiH zakazana je za 07.juli 2017. godine u Banjaluci.

 

Predsjedavajuća Odbora JRTS BiH
Dejana Radovanović-Šarenac

 

Sarajevo, 22.06.2017. godine

Related Posts