BiH, EU

Reforma javne uprave u BiH

Off 88

Reforma javne uprave najteži je posao koji je imala svaka zemlja na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovaj proces iako je naveden kao jedan od prioriteta u reformisanju, u Bosni i Hercegovini gotovo da nema nikakvog pomaka, a dodatno je zakomplikovan i ustavnom strukturom.

Related Posts