BiH, Finansije, Vijesti

Povećanje minimalca u Federaciji?

Off 331

Radnicima u Federaciji BiH nijedan zakon trenutno ne garantuje minimalnu platu. Opšti kolektivni ugovor o radu nije na snazi. Utvrđivanje minimalne plate, odnosno njeno povećanje aktualizovano je ponovo u Parlamentu, a potez je sada na Ekonomsko-socijalnom vijeću i Vladi Federacije BiH. No, slijedi li tek varljivo ljeto?

Pogledajte prilog Edine Nurikić.

Related Posts