fbpx
BiH, Vijesti

Ombudsmani BiH: Sistemsko kršenje ljudskih prava

Off 89
Foto: BHRT

Ombudsmani Bosne i Hercegovine Nives Jukić, Ljubinko Mitrović i Jasminka Džumhur organizovali su press konferenciju na kojoj je prezentiran “Godišnji izvještaj o rezultatima i aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2018.godinu”. Više detalja, donose reporterke BHT-a Azira Hrustemović i BH radija1 Tatjana Drnjić.

Najčešći razlozi obraćanja građana u protekloj godini su visok stepen nezaposlenosti, nepovjerenje, netransparentnost i nedovoljna informisanost u radu drzavnih organa i tijela vlasti, istaknuto je u izvještaju.

Predsjedavajuća Ombudsmena za ljudska prava Nives Jukić rekla je da se najveći brij žalbi odnosio na rad sudova i dužinu trajanja postupka pred sudovima i ta je činjenica dovoljan pokazatelj da Ombudsmani ukažu na obavezu države da sudski sistem organizuje na djelotvorniji način.

Istakla je, postoje predmeti kad nadležna tijela uprave ne postupaju u skladu sa uputstvima i odlukama sudova donesenim u upravnim sporovima.

Ombudsmani su u prošloj godini posebnu pažnju posvetili centrima za socijalni rad, podsjećajući da se zaposleni u centrima susreću sa brojnim profesionalnim rizicima, širokim spektrom zakonskih odgovornosti i ovlaštenja, a svakodnevno rade s velikim brijem razlicitih korisnika. Radi se o osobama slkonim asocijalnom i agresivnom ponašanju, počiniteljima razlicitih kaznenih djela, bračnim i vanbračnim partnerima.

Prepoznat je i problem nemogućnosti ostvarivanja prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Zabilježeni su i slučajevi nasilja nad djecom, kako vrsnjačkog, tako i onog u porodici.

Kad je u pitanju diskriminacija, najveci broj žalbi, njih 60 se odnosio na mobing, kao poseban oblik diskriminacije na radnom mjestu. Slijede žalbe na diskriminaciju na osnovu nacionalnog ili socijalnog porijekla.

Foto: BHRT

Sve je više žalbi u kojima je ukazano na neprikladan sadržaj statusa objavljenih na društvenim nrežama i objavama na web portalima, koji sadrže elemente govora mržnje, diskriminacije na osnovu pola, te uznemiravanja.

Related Posts