fbpx
BiH

Neum domaćin znanstvenog skupa ‘Europski ustav za BiH’

Off 28
Foto: Fena/Arhiv
“Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu” naziv je znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem koji će se u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Rektorskog zbora Republike Hrvatske održati 14. i 15. ožujka u Neumu.

U fokusu skupa bit će pitanje ustavnih izmjena te usklađivanje Ustava BiH s međunarodnim i domaćim vrijednostima i standardima kako bi se osigurao daljnji nastavak bh. puta ka euroatlantskim integracijama, najavili su organizatori.

U tom procesu morat će se slijediti europsku pravnu stečevinu, odnosno europsku pravo u užem (EU i zemlje članice) i širem smislu (EU + Vijeće Europe, OESS), a u kontekstu presuda Europskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda BiH u predmetu “Ljubić” koja se poziva na konstitutivnost i načelo “legitimnog predstavljanja”, postavlja se pitanje može li se BiH opredijeliti da slijedi samo jednu od tih normi ili treba težiti njihovom objedinjenju te izabrati put traženja načina njihove harmonizacije: konstitutivnosti kao tradicionalne ustavne kategorije i ljudskih prava kao opće-univerzalne.

Rješenje tih pitanja pretpostavka je reformskih koraka koje bh. vlasti moraju poduzeti kako bi se stabilizirale gospodarske i socijalne prilike, te osnažila europska politička kultura u BiH.

U tom smislu, konferencija “Europski ustav za BiH” ima za cilj sagledavanje pitanja o Bosni i Hercegovini kao višenacionalnoj državi konstitutivnih i jednakopravnih naroda te “ostalih”, u kontekst procesa pristupanja BiH Europskoj uniji, te opće sposobnosti zemlje za provođenje nužnih reformi i ispunjenja europskih standarda. U svemu tome se pitanje ustava nameće kao pitanje svih pitanja, poručili su organizatori.

To u konačnici znači pronalazak odgovora na pitanje kako konstitutivnost i ravnopravnost kao neporecive odrednice ustava BiH pozicionirati u okvire europske pravne stečevine, ustavne prakse i teorije na razini EU i njezinih članica, osobito onih koje u svom uređenju primjenjuju elemente razdiobe vlasti osmišljene s ciljem harmonizacije i upravljanja različitostima.

S tim u vezi, s posebnom pozornošću analizirat će se europska tradicija federalizma te njezina iskustva u smislu nadilaženja liberalnog-komunitarnog spora, odnosno kreiranja društveno-političkih sustava koji učinkovito štitite individualna i grupna prava.

Konferencija će okupiti predstavnike akademije iz različitih dijela BiH, odnosno znanstvenu zajednicu iz BiH, Europe i svijeta za područje prava, politologije i sociologije i filozofije čime će dobiti širi publicitet i značaj.

Konferencija je interdisciplinarna i imat će tri panela – opći, politološki i ustavno-pravni.

Zaključci konferencije poslužit će kao platforma i podloga za politički dijalog predstavnika tri konstitutivna naroda.

Related Posts