RADIO – TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Bulevar Meše Selimovića 12

 

Generalni direktor
Belmin Karamehmedović
[email protected]
+387 33 408 031

 

BHT1
Nikola Marković
direktor BHT1
[email protected]
tel. +387 33 408 157

 

BH radio 1
Pejka Medić
direktorica BH radija 1
[email protected]
Tel: +387 33 408 012
Fax: +387 33 460 626

 

Pomoćnik generalnog direktora BHRT za razvoj
Dženita Jusufbegović
[email protected]
tel: +387 33 408 055

 

Pomoćnik generalnog direktora BHRT za finansije
Ozrenka Kostić
[email protected]
tel: +387 33 408 186

 

Pravni poslovi i ljudski resursi BHRT
Vesna Marković-Čebo
pomoćnik generalnog direktora
[email protected]
tel: +387 33 408 196

 

Marketing BHRT
Ognjenović Ognjenka

[email protected]
tel: +387 33 408 058

 

BHRT Multimedija
Jesenko Krehić
[email protected]
[email protected]
tel: + 387 33 455 115

 

Odjel međunarodni poslovi
Lejla A. Babović
rukovodilac
[email protected]
tel: +387 33 408 051
fax: + 387 33 408 050

 

Upravljanje imovinom i investicije
Heto Elvir
direktor
[email protected]
tel: +387 33 408 067

 

Prijenos i emitovanje programa (PEP)
Mensur Petrović
direktor
[email protected]
tel: +387 33 464 075
fax: +387 33 408 048

 

Muzička produkcija
Jasmin Ferović
rukovodilac
[email protected]
tel. +387 33 408 025

 

Komunikacije BHRT
Srđan Petković
[email protected]
tel. +387 33 408 156

 

TV taksa RTVBiH
+387 33 464 069

 

Služba tehničke podrške
[email protected]
+387 33 464 064