fbpx

MUZIČKA PRODUKCIJA I NOVI MEDIJI


Muzička produkcija je čuvar blaga muzičke tradicije, kvaliteta, tokova i budućnosti muzike u BiH. Samim tim ima veliku ulogu i odgovornost koju treba opravdati I potvrditi svojim konstantnim djelovanjem I razvojem. MP, svojeversni identitet BHRT-a, prvenstveno proizvodi muzički program i učestvuje u zajedničkoj proizvodnji ostalih programa radio-televizije. MP teži skinuti “okove” prošlosti, odgovoriti sadašnjem vremenu, razvoju tehnologije, novim medijima i svjetskim trendovima. Shodno tome planiramo otvoriti digitalnu platformu i napraviti nove medije te omogućiti jednostavan pristup I dostupnost konačnim slušaocima I gledaocima.

Vizija budućeg rada MP-a je u skladu sa aktuelnim svjetskim zbivanjima, tehnološkim razvitkom, novim medijima, proizvodnjom programa u digitalnim medijima, novim mogućnostima, promjeni navika, načina percepcije te ponašanja gledalaca I slušalaca. Akcent je na novim medijima i proizvodnji novog programa.

U kontekstu navedenog te približavanju evropskim trendovima plan projekta “Muzička produkcija i novi mediji “ je postavljanje digitalne platforme u prvoj fazi iRadio mreže sastavljene od 6 specijaliziranih radijskih stanica. Planirana je proizvodnja novog programa 144 sata dnevno (6×24 sata), 1.080 sati sedmično, 52.416 sati godišnje. Jednostavno i besplatno slušanje putem interneta u čitavom svijetu, a putem kablovskih operatera dolazimo do proširenog auditorijuma. Dodatna marketinška i promotivna ponuda za potencijalne klijente, maksimalna dinamika programa, promoviranje vlastitih uradaka I kvalitetnih projekata iz zemlje i regiona. Planiramo prići bliže širokoj publici i potencijalnim klijentima. te dodatno komercijalizirati MP.

Muzičko zabavni programi RTV-a namijenjeni su promoviranju muzičke kulture, i stvaralaštva u čemu Muzička produkcija ima svoj doprinos u kreaciji audio-video promotivnih klipova, snimanja i prenosa koncerata, a sve u dogovoru sa urednicima programa. MP producentski timovi učestvuju u realizaciji RTV emisija, specijalnih programa, snimanju, obradi i pripremi za emitovanje značajnih sadržaja u RTV programima. Studijska snimanja dopunjuju navedene djelatnosti i čuvaju trajne zvučne zapise kvalitetnih projekata muzičke kulture svih žanrova u BiH.

Postojeći Ansambli Muzičke produkcije sudjeluju u radijskim i televizijskim emisijama kao i javnim manifestacijam od posebnog značaja. Neophodno je nastaviti razvoj rijetkih muzičkih pravaca u BiH , što je jedna od osnovnih aktivnosti MP-e. (jazz, savremena klasična muzika, teatarska-mjuzikli i filmska i elektronska muzika)

Rukovodilac Muzičke produkcije
Jasmin Ferović

KONTAKTI:

jasmin.ferovic@bhrt.ba
muzicka.produkcija@bhrt.ba

diskografija: +387 33 408025
koordinacija: +387 33 408024
iradio mreža: +387 33 408172

MUZIČKA PRODUKCIJA BHRT – GOVORIMO MUZIKOM!

bhrt_iradio_plakat900px