Knjiga, Kultura

Otvorena renovirana čitaonica biblioteke ANUBiH-a

Off 23
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) otvorila je danas renoviranu čitaonicu biblioteke koja se nalazi u zgradi ove akademije, za čiju adaptaciju je sredstva osiguralo Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH.

Time su stvoreni uslovi za proširenje kapaciteta u pružanju bibliotekarskih usluga širokom krugu korisnika iz akademske zajednice.

Predsjednik ANUBiH Miloš Trifković podsjetio je da je čitaonica uništena u periodu agresije na BiH.

“Poslije dugo vremena i traženja sredstava pomoglo nam je Ministarstvo, zahvaljujući ministrici Elviri Dilberović. Uspjeli smo iz temelje rekonstruirati biblioteku, uključujući i radove na parketu, prozorima i krovu”, istakao je Trifković.

Rekao je da je biblioteka uvijek bila otvorena za sve ljude koji se bave naukom, od univerzitetskih nastavnika do studenata, pretežno magistranata i doktoranata.

Ministarstvo je za projekt obnove čitaonice biblioteke ANUBiH-a osiguralo 68.000 KM.

Related Posts