Knjiga

Predstavljen Zbornik radova o kulturi Olova

Off 50

Zbornik radova autora koji su pisali o kulturi Olova i olovskog kraja u okviru kulturne manifestacije “Dani evropskog naslijeđa 2016”, predstavljen je danas u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Tom je prilikom najavljena i tema ovogodišnjih Dana, koji će biti posvećeni kulturnom bogatstvu Posavine.

“Zbornik sadrži radove devet istaknutih bh. autora: Dževada Karahasana, Esada Kurtovića, Zijada Halilovića, Edina Bujaka, Mirnesa Hasanspahića, Zvonke Martića, Mirzaha Foče, Boška Andrića i Emira Softića, koji su na ovaj način ukazali na značaj očuvanja bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa Olova”, kazala je na konferenciji za medije federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović.

Ona se nada kako će kroz čitanje Zbornika biti povećan interes za nova istraživanja i aktivizam onih kojih se bave očuvanjem materijalne i nematerijalne baštine.

Jedan od autora, profesor Esad Kurtović, naglasio je da je Zbornik treća naučna knjiga koja predstavlja vrijednosti olovskog kraja na novi raznovrsniji način. Arhivska građa koju je koristio u svom radu donosi pretpostavke za različita tumačenja i nove diskurse prošlosti Olova. Poseban osvrt dao je na postanak naselja, eksploataciju ruda, trgovine i carinu, te djelovanje franjevaca.

Dževad Karahasan fokus je stavio na jezičko i književno naslijeđe fra Matije Divkovića. Zijad Halilović iznio je iskustva i aktivnosti u nominaciji i uvrštavanju stećaka na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. O stanju i perspektivama stećaka u Zborniku su napisali rad Edin Bujak i Mirnes Hasanspahić.

Zvonko Martić bavio se predajama o kultnim olovskim mjestima, koje se promatraju i u smislu hodočasničke prakse, jer je Olovo jedno od najstarijih takvih odredišta u našoj zemlji.

Na osnovu velikog broja prikupljenih podataka, Boško Andrić predstavio je selo Oćevija, smješteno između Olova i Vareša, čuveno po kovačnicama u kojima je do danas sačuvan predindustrijski način topljenja sirovog željeza i njegove prerade do gotovih proizvoda.

Specifičnostima gradnje drvetom bavio se Mirzah Fočo, prezentirajući tradicionalne sakralne objekte od drveta. Jedan od njih je drvena džamija u Solunu pored Olova na koju je u svom radu skrenuo pažnju Emir Softić.

Nakon predstavljanja Zbornika, ministrica Dujmović najavila je da je “Kulturno i prirodno bogatstvo Posavine” tema ovogodišnje manifestacije “Dani evropskog naslijeđa 2017”, koja će biti održana od 25. do 27. oktobra u Orašju.

Tim povodom, današnjoj pres-konferenciji u resornom ministarstvu prisustvovao je načelnik Orašja Stanko Vincetić, koji je poručio da navedena manifestacija dolazi u pravom trenutku jer je na sceni iseljavanje mladog stanovništva, što je, kako je rekao, uzrokovano više duhovnom prazninom nego materijalnom potrebom.

Related Posts