Izložbe

Umjetnička galerija BiH: Samostalna izložba Franje Likara

Off 217
Samostalna izložba radova istaknutog umjetnika Franje Likara otvorena je večeras u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Likar se sarajevskoj publici predstavio instalacijama, crtežima i velikim formatima slika u akriliku, koje karakteriziraju jedinstvo slike i teksta, dok su pejzaži rađeni u njegovom prepoznatljivom melanholičnom stilu.

U sklopu postavke, čija realizacija koincidira sa 70 godina postojanja Umjetničke galerije i 90 godina života Franje Likara, predstavljena su najnovija djela iz bogatog opusa ovog značajnog autora, koja svjedoče o njegovoj otvorenosti za istraživanja, kao i nesputanu stvaralačku energiju.

Direktor Umjetničke galerije Strajo Krsmanović istaknuo je da se radi o stvaraocu koji predstavlja jednu od najrelevantnijih pojava u likovnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

“Mlade generacije to, nažalost, ne znaju, jer Franjo već dugo živi u Austriji, ali 60-tih i 70-tih godina prošlog stoljeća, kada se on javio u likovnom životu, to je bio radikalni zaokret”, rekao je Krsmanović, potcrtavajući Likarovu originalnost u mišljenju, likovnom jeziku i stvaralačkom izrazu uopće.

Po njegovim riječima, ovaj je umjetnik u to vrijeme “okrenuo sve naglavačke”, te je dotadašnju likovnu umjetnost figuracije i socrealizma oplemenio originalnim, smjelim i svježim idejama i, naprosto, postavio temelje onome što se danas naziva savremena, konceptualna umjetnost…

Sudionike svečanog otvaranja postavke, pozdravio je i sam Likar, koji je rekao da i pored određenih limita koje donose pozne godine, još može da radi i stvara.

Franjo Likar je rođen u Varaždinu, 1928. godine.

Školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu, 1951. godine.

Pored slikarstva, skulpture i grafike, bavi se pozorišnom scenografijom, filmom, fotografijom i instalacijom.

Dobitnik je više republičkih, gradskih i strukovnih nagrada.

Od 2008. godine član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Živi i radi u Klagenfurtu (Austrija), Brelima (Hrvatska) i Sarajevu.

Izložba njegovih radova u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine bit će otvorena do 9. decembra.

Related Posts