Ekonomija

KS: Danas isplata naknada za korisnike socijalnih davanja

Off 43

Isplata majske naknade za korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo počinje danas.

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS su saopštili da će korisnici socijalnih davanja danas moći podići naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.091.286,37 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec maj 2019.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.530 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

Related Posts