fbpx
BiH, Vijesti

Konferencija o naslijeđu prošlosti i izgradnji demokratije

Off 53

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu danas organizuje međunarodnu konferenciju „Diversity and Democratic Governance: Legacies of the Past, Present Challenges and Future Directions”(Raznolikost i demokratsko upravljanje: Naslijeđe prošlosti, izazovi sadašnjosti i budući pravci).

Organizator konferencije je Međunarodno udruženje političkih nauka, a konferencija će okupiti 200 naučnika iz oblasti političkih nauka i srodnih disciplina iz svih dijelova svijeta.

Na skupu će se govoriti o izazovima u izgradnji demokratskih institucija, te kako naslijeđe prošlosti utiče na sadašnjost i budućnost demokratskog upravljanja u etnički raznolikim društvima.

Related Posts