fbpx
BiH, Vijesti

Konfederacija sindikata RS usvojila je Deklaraciju o zaštiti prava radnika

Off 62
Sindikati RS
Danijel Lepir/BHRT

Konfederacija sindikata RS usvojila je Deklaraciju o zaštiti prava radnika. Traže usklađivanje Zakona o platama sa Zakonom o radu RS.

To podrazumijeva i izmjenu Zakona o državnim službenocima ali i Zakona o jedinicama lokalne samouprave.

Zahtjeve će uputiti nadležnim institucijama i tražiće da budu osnova za izradu Ekonomske polotike RS za 2020. godinu.

Predsjednik Konfederacije sindikata RS Željko Tepavčević rekao je da očekuje u narednom šeriodu usvajanke posebnih kolektivnih ugovora koji će unaprijediti poslovni ambijent i povećati prava radnika.

Konfederacija sindikata RS bila ke protiv predloženog teksta Opšteg kolektivnog ugovora jer su mišljenja da urušava radnička prava stečena i Zakonom o radu RS.

Izvor: Danijel Lepir/BHRT

Related Posts