Ekonomija, Okoliš

Kanton Sarajevo postaje dio instrumenta Zeleni grad EBRD-a

Off 58
Zeleni kantonalni plan (GCAP), naziv je projekta koji su zajednički pokrenuli Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a čiji je cilj identifikovati ekološke prioritete kantona, ali i istražiti pravce strujanja i kvalitet zraka u sarajevskoj kotlini, te uticaj visokih objekata na ventilacijske koridore.

Prema riječima premijera KS Edina Forte, ovakav projekat osigurava metodologiju koju međunarodni kreditori prepoznaju kao format, a koja može osigurati povlačenje sredstava kao i grant sredstava za investicije u oblasti okoliša, posebno u oblastima unapređenja kvaliteta zraka, saobraćajne infrastrukture, javnog prijevoza i energetske efikasnosti.

“Kantonalni ekološki akcioni plan, koji može biti dobra podloga za ovaj projekat, a donosi se na period od pet godina, predviđa investiranje od 500 miliona KM”, dodao je Forto.

Ovaj projekat finansira Vlada Japana s 300.000 evra bespovratnih sredstava, a japanski ambasador u BiH Hideyuki Sakamoto je rekao da Kanton Sarajevo ima nekoliko ekoloških izazova među kojima je najvažnije pitanje zagađenja zraka, što i ovaj projekat tretira.

Uime Predstavništva EBRD-a u BiH Josip Polić pojasnio je da je svrha ovog programa napraviti spisak prioritetnih aktivnosti za smanjenje svih vidova zagađenja u Kantonu, što uključuje zrak, vodu i tlo, ali i smanjenje buke odnosno sve ono što smanjuje kvalitet života stanovnika.

Ovim projektom, Sarajevo će postati treći grad u Bosni i Hercegovini koji se pridružio tom programu Zelenih gradova EBRD-a, a ranije su to postali Zenica i Banjaluka.

Zeleni gradovi EBRD-a predstavlja 950 miliona evra vrijedan instrument koji nudi sveobuhvatan poslovni model za zeleni urbani razvoj, pri tome kombinovajući strateško planiranje sa investicijom i pratećom tehničkom pomoći.

Related Posts