BiH, Vijesti

FUCZ: Rast vodostaja Sane i Spreče

Off 26

Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite na osnovu dobijenih i obrađenih izvještaja iz kantonalnih operativnih centara civilne zaštite, MUP-a, BiHAMK-a, FHMZ-a, Agencija za vodna područje rijeke Save i Jadranskog mora, objavio je informaciju o stanju vodostaja na vodnim područjima.

Rast vodostaja bilježi se na rijeci Sani (područje Ključa i Sanskog Mosta) i rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac, a što je posljedica i konstantno pojačanog pražnjenja akumulacije Modrac. Trenutno se na ostalim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Imajući u vidu trenutne meteorološke prognoze koje predviđaju padavine tokom ovog kao i sutrašnjeg dana sugeriše se na povećan oprez zbog mogućeg plavljenja naročito uz bujične vodotoke.

U Tuzlanskom kantonu vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7,00 sati bio je 199,39 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 13 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,3 m3/s.

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac (Gračanica) izmjeren jutros u 7.00 sati iznosi 402 cm i ima trend opadanja (na 300 cm preduzimaju se redovne mjere odbrane od poplava). Rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta. Ekipe Službe CZ jutros su obišle teren i pretpostavka je da su štete na poljoprivrednim usjevima velike.

Izvještaji sa terena govore da su ugrožena dva stambena objekta u Lohinji i desetak vikendica u Sprečkom polju.

U toku jučerašnjeg dana bila je angažovana mehanizacija na čišćenju poplavljenih dvorišta, objekata, osposobljavanju lokalnih putnih komunikacija i mostova u Gračanici, MZ Donja Orahovica i MZ Miričina.
Općina Doboj Istok. Rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 150 ha zemljišta uz rijeku Spreču. Lokalni vodotoci su se povukli u svoja korita.

U Posavskom kantonu vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka.

Visina vodostaja izmjerena u 7.00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:
– Brod – 610 cm (pripremno stanje), jučer 530 cm,
– Šamac – 490 cm (normalno stanje), jučer 382 cm,
– Orašje – 705 cm (normalno stanje), jučer 582 cm.

FUCZ je i dalje u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama – dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva.

Vrši se prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je FUCZ spreman da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu, stoji u saopštenju.

Related Posts