Dijaspora, Ekonomija

Za realizaciju projekta Dijaspora za razvoj osigurano 10,5 miliona KM

Off 81
Foto: Ilustracija

Memorandum o razumijevanju za provedbu projekta Dijaspora za razvoj, koji će biti proveden do 2020. godine, a čija vrijednost iznosi 10,5 miliona KM biće potpisan danas u Sarajevu.

Projekat “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj (D4D)” ima za cilj doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika za sve građane Bosne i Hercegovine kroz snažniju saradnju s dijasporom. Projekat je finansijski doprinos Vlade Švicarske od oko 9.320.000 KM.

U okviru ovog projekta biće pružena podrška tom Ministarstvu u izradi Strategije saradnje s iseljeništvom, a koja je predviđena nedavno usvojenom Politikom o saradnji sa iseljeništvom.

Memorandum o razumijevanju za provedbu projekta Dijaspora za razvoj potpisat će ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ambasadorica Švicarske Konfederacije u BiH Andrea Rauber Saxer, v.d. šefice Misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH Radmila Urošević i rezidentna predstavnica Razvojnog programa UN-a u BiH Sezin Sinanoglu.

Na ovaj način osigurana je i podrška na jačanju kapaciteta institucija u BiH na različitim nivoima vlasti za saradnju s iseljeništvom, podrška za uspostavu predstavničkih tijela dijaspore u Njemačkoj i Austriji, kao i mapiranje potencijala iseljeništva u 10 zemalja prijema (Austrija, Švicarska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Australija, Slovenija, Danska, Švedska, Italija i Holandija).

Na lokalnom nivou projekt će osnažiti kapacitete općina u pružanju kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje sa dijasporom, te uključivanja dijaspore u lokalne razvojne planove, prenos znanja u lokalne zajednice i investiranja dijaspore.

Related Posts