Privreda

Šarović: Uskoro carinske olakšice BH privrednicima

Off 35

Uskoro bi se mogle koristiti povlastice Zakona o carinskoj politici BiH koji je usvojen sredinom 2015. godine, a koji do sada nije primjenjivan, poručili su nakon sastanka u Sarajevu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Džakula. Ovim zakonom bh. privrednici biće oslobođeni carinskih dažbina na uvoznu opremu za proizvodnju.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas da bi privrednici iz BiH u aprilu ili maju trebalo da budu oslobođeni plaćanja carinskih dažbina na uvoz opreme za investiranje, modernizaciju i nova ulaganja u proizvodene pogone opreme koja se ne proizvodi u BiH.

Nakon sastanka u Sarajevu sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Mirom DŽakulom i potpredsjednikom Vanjskotrgovinske komore BiH Brunom Bojićem, Šarović je rekao da bi privrednicima trebalo da bude omogućeno i da prilažu vlastitu trasiranu bjanko mjenicu, umjesto bankovnih garancija, koje su ih koštale oko 10 miliona KM na godišnjem nivou.

On je naveo da bi privrednici ove benefite trebalo da koriste nakon što ove akte prvo usvoji Upravni odbor UIO, a zatim i Vijeće ministara BiH, što bi trebalo da bude najkasnije za dva mjeseca.

 

“Zahtjev privrednika u BiH i komorskog sistema je da se u vezi bankovnih garancija koje sada plaćaju na uvoznu opremu, mašine koje nisu njihovo vlasništvo, kalupe i drugo, umjesto bankovnih garancija, koje odnose veliki novac našim kompanijama, priloži vlastita trasirana bjanko mjenica, što će omogućiti uštede privrednicima”, pojasnio je Šarović.

On je dodao da je ovaj zahtjev privrednika naišao na razmijevanje u UIO, što je suština današnjeg sastanka i dogovora, te dodao da je Uprava uputila u proceduru dokument koji će omogućiti privrednicima uštede, kako bi oni, kroz određene poslove na opremi koja nije njihova, mogli da budu konkuretni u odnosu na okruženje.

“Za investicije za opremanje proizvodnih pogona, njihovu modernizaciju, opremu koja se ne proizvodi u BiH, Zakon o carinskoj politici omogućava uvoz u BiH bez plaćanja carinskih dažbina”, rekao je Šarović.

Da bi se to moglo sprovesti, kaže Šarović, neophodno je donijeti provedbeni akt, a u toj proceduri učestvuje UIO, odnosno njen upravni odbor, koji daje prijedlog, a Savjet ministara donosi konkretnu odluku.

Direktor UIO BiH Miro Džakula rekao je da je Uprava partner sa carinskim i poreskim obveznicima, te da je u tom segmentu dužnost svih u BiH da omoguće privrednicima da posluju transparetno i efikasno kako bi se mogli boriti sa konkurencijom.

On je ukazao da UIO mora prije svega da brine o budžetu BiH, jer se iz Uprave finansiraju svi budžeti u BiH, odnosno mora da se vodi računa o zakonskoj regulativi i onome što je propisano Zakonom o carinskoj politici BiH, koji je usklađen sa EU.

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske  komore BiH Bruno Bojić rekao je da ovo puno znači za privrednike u BiH, jer će se uvođenjem mjenica rasteretiti njihovo poslovanje, odnosno imaće mogućnost da zaposle nove radike.

“Ove akte potrebno je što bolje izdefinisati kako bi se spriječila bilo kakva zloupotreba koja bi dovela do toga da se naruši učinkovitost ovog zakonodavnog okvira”, rekao je Bojić.

Related Posts