Privreda

Šarović: Smanjenje carina pogodnost za više od 250 kompanija

Off 60
Više od 250 kompanija u BiH, najviše u tekstilnoj i obućarskoj industriji imaće korist od Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2018, rekao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović predstavio je danas na konferenciji za medije u Sarajevu Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2018.

Istaknuto je da je Odluka, koja obuhvata 52 tarifne oznake za repromaterijal i sirovine koje koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, a ne mogu se nabaviti u BiH, veoma značajna za domaće privrednike radi poboljšavanja uslova njihovog poslovanja, te zadržavanja postojećih i eventualnog otvaranja novih radnih mjesta.

Šarović je rekao da se implementacija takve odluke za 2017. pokazala vrlo uspješnom, te da je bilo ispravno što je 2012. insistirao na usvajanju Zakona o carinskoj tarifi koji omogućava donošenje takvih odluka.

– Nakon pet godina daje mi za pravo da vjerujem da smo bili na pravom putu i da je ovo jedna od mjera koja koristi ponajviše privredi Bosne i Hercegovine i predstavlja poticaj – naglasio je Šarović.

Po njegovoj procjeni, koristi od Odluke će imati više od 250 kompanija u BiH, najviše u tekstilnoj i obućarskoj industriji.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić kazao je da će spomenuta dluka o privremenoj suspenziji podići konkurentnost naših proizvoda, a i finalizacija bi trebala biti podignuta na viši nivo.

– Evropska unija ima niže carinske stope na uvoz repromaterijala i u tom smislu ova odluka predstavlja približavanje evropskim standardima – naveo je Egrlić.

Odluku je usvojilo Vijeće ministara BiH i uskoro će biti objavljena u Službenim novinama.

Related Posts