Privreda

RS: Podrška malim i srednjim preduzećima kroz programe EU

Off 19
Foto: Ilustracija
U okviru Radnog programa Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, na čijem čelu je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, predviđeno je da Agencija u ovoj godini uspostavi saradnju sa više od 200 preduzeća, izjavio je Marinko Đukić, direktor ove agencije.

On je rekao da će nastaviti pružati podršku preduzećima kroz posjete, specijalizovane radionice, stručne obuke, saradnju sa klasterima i udruženjima, te podršku u internacionalizaciji poslovanja preduzeća i klastera.

Agencija će pružiti podršku i u okviru transfera znanja i tehnologija, zatim kod prijavljivanja na projekte Evropske unije, unaprijeđenje inovativnih kapaciteta preduzeća i slično.

“Imajući u vidu da se aktivnosti Agencije u okviru Evropske mreže preduzetništva najvećim dijelom finansiraju iz EU programa ‘Kozme’ (Cosme), koji sadrži komponentu direktne finansijske podrške malim i srednjim preduzećima, Agencija će u ovoj godini zajedno sa partnerskim institucijama raditi na obukama domaćih preduzeća da se prijavljuju za sredstva iz ovog programa”, rekao je Đukić.

“Kozme” je program EU za konkurentnost preduzeća, pokrenut za period od 2014. do 2020. godine, sa budžetom od 2,3 milijarde evra.

Osnovni ciljevi programa su da obezbijede osnovne uslove za poboljšanje konkurentnosti preduzeća, povoljno okruženje za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća pojednostavljivanjem administrativnih procedura, promocija i razvoj preduzetničke kulture, zatim poboljšanje pristupa finansijama i olakšanje izlaska ovih preduzeća na strana tržišta.

Đukić je dodao da će preduzećima u Republici Srpskoj biti pružena podrška u razvoju inovacija u okviru programa “Horizont 2020”.

“Direktnim pružanjem konsultantskih usluga preduzećima, jačaće se njihovi kapaciteti za upravljanje inovacijama, a dobiće i podršku tokom sprovođenja inovativnih projekata koja dobiju sredstva iz ovog programa”, rekao je Đukić.

Konzorcijum Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske čine i univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora Republike Srpske i Inovacioni centar Banjaluka, a 2014. godine postao je ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva.

Related Posts